รวมตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้รถได้อย่างปลอดภัย รถยนต์นั้นมีรายละเอียดชิ้นส่วนมากมายที่อาจจะเกิดปัญหาได้ หากไม่ใส่ใจดูแลให้ดี อย่างการปล่อยให้ลมยางอ่อน การขับรถทางไกลก็จะมีโอกาสยางระเบิดได้เลย เป็นต้น

ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษารถยนต์

ข้อใดคือวิธีป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนจัด

ก. เติมยางรถยนต์ให้มากกว่าปกติ
ข. เปิดเครื่องปรับอากาศรถยนต์ให้แรง
ค. เปลี่ยนพัดลมให้ใหญ่ขึ้น

*. ง. ตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำก่อนใช้งานทุกวัน

 

การตรวจสอบลมยางล้อรถ จะต้องตรวจสอบที่ล้อใด

ก. เฉพาะล้อหน้า
ข. เฉพาะล้อหลัง
ค. ทั้งสี่ล้อ

*. ง. ทั้งสี่ล้อและล้ออะไหล่

 

สาเหตุรถสตาร์ทไม่ติดเกิดจากสาเหตุใด

ก.กรองอากาศตัน
ข.น้ำมันเบรกหมด
ค.น้ำในหม้อน้ำแห้ง

*. ง.แบตเตอรี่ไม่มีไฟ

 

การตรวจเช็กแบตเตอรี่แบบง่ายๆ ว่ามีไฟปกติหรือไม่ กระทำได้อย่างไร

*. ก.บีบแตรและฟังเสียงว่าปกติหรือเบาลง

ข.ออกรถ 2-3 เมตรแล้วทดสอบเบรก
ค.เหยียบคลัตช์และเข้าเกียร์ให้ครบ
ง.หมุนพวงมาลัยไปด้านซ้ายและขวา

 

ผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อใด

ก.เมื่อมีหมอก.ฝน ฝุ่น ควัน ในทางเดินรถ
ข.เมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
ค.เมื่อจะกลับรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ

*. ง.เมื่อรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ

 

วิธีใดเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดไฟลัดวงจร

ก. รีบเปิดฝาหม้อน้ำทันที

*. ข. ดับเครื่องยนต์และถอดขั้วแบตเตอรี่ออก

ค. รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ง. ใช้น้ำสาดทันที

 

ถ้าขั้วแบตเตอรี่มีคราบขี้เกลือ วิธีการใดเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุด

*. ก. ใช้น้ำอุ่นล้างและทาจาระบี

ข. ใช้น้ำส้มสายชูล้าง
ค. ใช้น้ำมะนาวล้าง
ง.ใช้น้ำกลั่นล้าง

 

แบตเตอรี่ควรมีฉนวนหุ้มที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วใด

*. ก.ขั้วบวก

ข.ขั้วลบ
ค.ไม่จำเป็นต้องมีฉนวนหุ้ม
ง.หุ้มทั้งสองขั้ว

 

สาเหตุไฟไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่เกิดจากอะไร

ก.เปิดเครื่องเสียงมากเกินไป
ข.ฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่หลุด
ค.เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวมากเกินไป

*. ง.ไดชาร์จชำรุดหรือสายพานไดชาร์จหย่อนหรือขาด

 

ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วใดก่อน

ก. ขั้วไหนก่อนก็ได้
ข. ขั้วบวก
ค. ทั้งสองขั้วพร้อมกัน

*. ง. ขั้วลบ

 

น้ำที่ใช้เติมในแบตเตอรี่ ควรใช้น้ำชนิดใด

*. ก. น้ำกลั่น

ข. น้ำฝน
ค. น้ำบาดาล
ง. น้ำสบู่

 

การเติมน้ำกลั่นควรให้อยู่ระดับใดของแบตเตอรี่

*. ก. ให้อยู่ระหว่างขีดที่กำหนด

ข. เติมให้อยู่ระดับขีดต่ำกว่าที่กำหนดเล็กน้อย
ค. เติมให้อยู่ระดับสูงกว่าที่กำหนดเล็กน้อย
ง. เติมจนล้นแล้วปิดฝา

 

ขณะขับรถไฟเตือนสีใดไม่ควรแสดงอยู่บนแผงหน้าปัด

ก. สีเขียว
ข. สีเหลือง

*. ค. สีแดง

ง. สีน้ำเงิน

 

คราบขี้เกลือที่ขั้วแบตเตอรี่เกิดจากสาเหตุใด

ก. ฝุ่นละอองไปเกาะ

*. ข. น้ำกรดทำปฏิกิริยากับอากาศ

ค. น้ำไปโดนที่ขั้วแบตเตอรี่
ง. ฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่สกปรก

 

ไดสตาร์ททำหน้าที่อะไร

ก. ทำให้หมุนพวงมาลัยได้ดี

*. ข. ทำให้เครื่องยนต์ติด

ค. ทำให้ระบบเบรกทำงานดีขึ้น
ง. ทำให้แอร์ในรถเย็นขึ้น

 

ข้อใดคือความตึงของสายพานพัดลมและไดชาร์ทที่ถูกต้อง

*. ก. 5-15 มิลลิเมตร

ข. 20-25 มิลลิเมตร
ค. 25-30 มิลลิเมตร
ง. 30-35 มิลลิเมตร

 

ขณะขับรถไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าไฟเตือนสีแดง.แสดงเกิดจากสาเหตุใด

*. ก. ไดชาร์ทชำรุด

ข. แบตเตอรี่เสีย
ค. แบตเตอรี่ใกล้หมดอายุ
ง. น้ำกลั่นแห้ง

 

การเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ควรเติมให้ท่วมแผ่นธาตุประมาณเท่าไร

*. ก. 1 นิ้ว

ข. 2 นิ้ว
ค. 3 นิ้ว
ง. 4 นิ้ว

 

ไดชาร์จทำหน้าที่อะไร

ก. ทำหน้าที่สตาร์ทเครื่องยนต์

*. ข. ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าในรถยนต์

ค. ทำหน้าที่ดับเครื่องยนต์
ง. ทำหน้าที่เช็กอุณหภูมิความร้อนในรถยนต์

 

ท่านควรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถเครื่องยนต์เบนซินอย่างไร

ก. เติมค่าที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดเพื่อความประหยัด
ข. เติมสูงกว่าค่าที่กำหนดเพื่อป้องกันเครื่องยนต์เสียหาย

*. ค. เติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนตามที่ระบุไว้ในคู่มือรถ

ง. เติมค่าเท่าใดก็ได้ตามความสะดวก

 

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีความหมายอย่างไร

*. ก. น้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอล

ข. น้ำมันที่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว
ค. น้ำมันที่ได้จากพืช 100 เปอร์เซ็นต์
ง. น้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่น

 

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีค่าออกเทนสูงสุดเท่าใด

ก. ค่าออกเทน 98

*. ข. ค่าออกเทน 95

ค. ค่าออกเทน 91
ง. ค่าออกเทน 87

 

ในการตรวจเช็กน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องเครื่องยนต์เราควรตรวจสิ่งใดเป็นหลัก

ก. การเผาไหม้ของเครื่องยนต์
ข. การปลอมปนของน้ำมัน

*. ค. สภาพของท่อน้ำมันและรอยรั่วซึม

ง. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

 

หากท่านเติมน้ำมันผิดประเภทควรปฏิบัติอย่างไร

ก. เติมชนิดที่ถูกเข้าไปเพื่อทำให้เจือจาง
ข. ขับไปให้หมดถังแล้วเติมชนิดที่ถูกเข้าไป

*. ค. ทำการเปลี่ยนถ่ายออกทันที

ง. ขับไปถ้ามีผลต่อเครื่องยนต์ค่อยถ่ายออก

 

หากท่านตรวจพบว่าท่อน้ำมันเริ่มมีรอยน้ำมันซึมออกมาท่านควรทำอย่างไร

ก. สลับท่อไปไว้ในท่อแรงดันต่ำ
ข. ใช้เทปรัดให้แน่นขึ้น
ค. ใช้ไปได้จนกว่าจะมีรอยหยดของน้ำมัน

*. ง. ทำการเปลี่ยนท่อใหม่

 

หากรถของท่านเกิดท่อน้ำมันรั่วท่านควรทำอย่างไร

*. ก. ดับเครื่องยนต์และไม่ควรขับรถต่อไปเนื่องจากอาจเกิดไฟไหม้ได้

ข. ขับไปหาศูนย์บริการเพื่อทำการซ่อม
ค. ใช้เทบรัดและขับไปหาช่าง
ง. นำขวดมารองน้ำมันที่รั่วและขับต่อไป

 

แบตเตอรี่รถยนต์มีหน้าที่อย่างไร

*. ก. เก็บรักษาไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟ

ข. ใช้เวลาดับเครื่องยนต์
ค. ตัดกระแสไฟ
ง. ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าในรถยนต์

 

แบตเตอรี่รถยนต์จะมีขนาดแรงดันไฟฟ้ากี่โวลท์

*. ก. 12 โวลท์

ข. 15 โวลท์
ค. 24 โวลท์
ง. 220 โวลท์

 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

*. ก. ไม่ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นลงไปผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง

ข. การเติมน้ำมันควรเติมในช่วงกลางวัน
ค. เราไม่สามารถเติมน้ำมันค่าออกเทน 95 แทนออกเทน 91 ได้
ง. น้ำมันที่แพงคือน้ำมันที่ดีที่สุด

 

เครื่องยนต์เบนซินกับเครื่องยนต์ดีเซลมีข้อแตกต่างอย่างไร

ก. มีระบบการสตาร์ทต่างกัน
ข. มีระบบการใช้น้ำระบายความร้อนต่างกัน

*. ค. เครื่องยนต์เบนซินใช้หัวเทียนในการจุดระเบิด

ง. มีระบบไฟต่างกัน

 

ในกรณีที่รถให้ใช้น้ำมันออกเทน 95 เท่านั้น ถ้าหากเราเติมน้ำมันค่าออกเทน 91 จะมีผลอย่างไร

ก. ใช้งานได้ตามปกติ

*. ข. เครื่องยนต์เกิดการสะดุด (น๊อก)

ค. เครื่องยนต์พังทันทีหากใช้งาน
ง. ไม่มีผลต่อการใช้งาน

 

ในกรณีที่เติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงกว่าในคู่มือการใช้จะมีผลอย่างไร

ก. เครื่องยนต์ร้อนขึ้นกว่าเดิม

*. ข. ไม่มีผลต่อการใช้งาน

ค. เครื่องยนต์สึกหรอกว่าปกติ
ง. รอบเครื่องยนต์สูงขึ้นกว่าปกติ

 

ในขณะที่ท่านเติมน้ำมันเชื้อเพลิงท่านควรปฏิบัติอย่างไร

*. ก. ดับเครื่องยนต์

ข. ลงจากรถและเดินออกให้ไกล
ค. ไม่ต้องทำอะไร
ง. ติดเครื่องยนต์ไว้

 

การตรวจเช็กรอยรั่วซึมระบบเชื้อเพลิงท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ใช้น้ำสบู่เช็ดหาคราบน้ำมัน
ข. ใช้ไฟฉายหรือไฟแช็กส่องดูถ้ามองไม่เห็น

*. ค. ใช้จากการสังเกตและการดมกลิ่น

ง. ใช้มือหมุนท่อยางหาความบกพร่อง

 

หากท่านใช้ก๊าชธรรมชาติ CNG จะมีผลต่อเครื่องยนต์อย่างไร

ก. ไม่มีผลต่อเครื่องยนต์

*. ข. เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าการใช้น้ำมัน

ค. เครื่องยนต์จะเย็นกว่าปกติ
ง. อายุการใช้งานหัวเทียนมากกว่าการใช้น้ำมัน

 

น้ำมันเบนซิน E85 หมายความว่า

ก. มีส่วนผสมของเมทานอล 15 ส่วน
ข. มีส่วนผสมของเอทานอล 15 ส่วน
ค. มีส่วนผสมของน้ำมัน 85 ส่วน

*. ง. มีส่วนผสมของเอทานอล 85 ส่วน

 

น้ำมันเชื้อเพลิงในข้อใดมีการระเหยเร็วมากที่สุด

*. ก. น้ำมัน E85

ข. น้ำมัน E20
ค. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
ง. น้ำมัน 95

 

รถเครื่องยนต์ดีเซลหากมีสัญญาณเตือนในระบบกรองดักน้ำ ท่านควรทำอย่างไร


ก. ถอดกรองดังน้ำออกมาทำความสะอาด
ข. ให้ช่างเปลี่ยนกรองดักน้ำ

*. ค. ถ่ายน้ำออกจากกรองดักน้ำ

ง. ดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องใหม่

 

รถเครื่องยนต์ดีเซลหากมีควันดำมากผิดปกติเกิดจากสาเหตุใด

*. ก. กรองอากาศตัน

ข. เติมน้ำมันผิดประเภท
ค. เติมน้ำมันปลอม
ง. ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีน้ำผสมอยู่

 

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์

ก. ระบายความร้อน
ข. รองหรือคั่นหน้าผิวสัมผัส

*. ค. สร้างความหนืด

ง. ชำระสิ่งสกปรกเครื่องยนต์

 

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ควรต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดของเครื่องยนต์ด้วย

ก. สายพานเครื่องยนต์
ข. หัวเทียน

*. ค. กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

ง. กรองน้ำมันเครื่อง

 

การตรวจเช็กระดับน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ตรวจเช็กที่อุปกรณ์ส่วนใดของเครื่องยนต์

ก. อ่างน้ำมันเครื่อง
ข. ฝาเติมน้ำมันเครื่อง
ค. กรองน้ำมันเครื่อง

*. ง. ก้านวัดน้ำมันเครื่อง

 

ข้อใดเป็นขั้นตอนก่อนตรวจเช็กและเติมระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ที่ถูกต้อง

ก. จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันขณะยังติดเครื่องยนต์อยู่อย่างน้อง.10-15 นาที

*. ข. จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันขณะยังไม่ติดเครื่อง.หรือดับเครื่องยนต์อย่างน้อย 10-15 นาที

ค. จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันหลังดับเครื่องยนต์ทันที
ง. จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันขณะยังติดเครื่องยนต์ หรือดับเครื่องยนต์ทันที

 

ข้อใดคือวิธีการสังเกตรอยรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

*. ก. สังเกตที่พื้นที่รถจอด และตามรอยต่อ หรือข้อต่อเครื่องยนต์

ข. สังเกตที่อาการเสียงดังของเครื่องยนต์
ค. สังเกตได้จากการดมกลิ่นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
ง. สังเกตจากความร้อนที่ขึ้นสูงของเครื่องยนต์

 

หากลมยางล้อหน้าด้านซ้ายอ่อนเวลาขับรถจะมีผลอย่างไร

ก. ยางล้อหลังสึกหรอไม่สม่ำเสมอ
ข. รถกินน้ำมันน้อยกว่าปกติ
ค. พวงมาลัยกินไปด้านขวา

*. ง. พวงมาลัยกินไปด้านซ้าย

 

ถ้าเติมลมยางอ่อนเกินไป จะมีผลกับยางอย่างไร

ก. ดอกยางตรงกลางจะสึกเร็วกว่าปกติ
ข. การขับขี่จะแข็งกระด้าง

*. ค. ทำให้ดอกยางทางด้านข้างทั้งสองสึกหรอ

ง. ทำให้กินน้ำมันน้อยลง

 

ถ้าเติมลมยางแข็งเกินไป จะมีผลกับยางอย่างไร

*. ก. ดอกยางตรงกลางจะสึกหรอเร็วกว่าปกติ

ข. การขับขี่จะนุ่มนวลขึ้น
ค. ทำให้กินน้ำมันเชื้อเพลิง
ง. ดอกยางด้านข้างจะสึกเร็วกว่าปกติ

การตรวจสอบลมยางข้อใดถูกต้อง2
ก. 1 เดือน
ข. 2 เดือน
ค. 3 เดือน

*. ง. อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

 

การเติมลมยางข้อใดถูกต้อง

ก. เติมในขณะยางยังร้อนอยู่

*. ข. ควรเติมลมยางในขณะที่ยางยังเย็นอยู่

ค. ควรเติมลมยางให้แข็งมากๆ
ง. ควรเติมลมยางให้อ่อนมากๆ

 

โดยปกติการสลับยางควรสลับทุกระยะทางกี่กิโลเมตร

*. ก. 10,000 กิโลเมตร

ข. 25,000 กิโลเมตร
ค. 30,000 กิโลเมตร
ง. 35,000 กิโลเมตร

 

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ยางระเบิด

ก. ใช้ยางเก่าเก็บ
ข. ใช้ยางหมดอายุ
ค. บรรทุกน้ำหนักมากเกินไป

*. ง. เติมลมยางให้พอดีตามที่กำหนด

 

ยางมีหน้าที่อย่างไร

ก. ตัดต่อเครื่องยนต์
ข. ทำให้รถมีกำลังขับเคลื่อน

*. ค. ช่วยยึดเกาะถนนไม่ให้ลื่นไถล

ง. ระบายความร้อน

 

การเติมลมยางสำหรับรถยนต์ ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ใช้วิธีเคาะแล้วฟังเสียงยาง
ข. คาดคะเนด้วยสายตา

*. ค. ปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถ

ง. เติมเท่าไรก็ได้

 

ฝาปิดจุ๊บลมยางมีประโยชน์อย่างไร

*. ก. ป้องกันลมรั่วซึมและสิ่งสกปรกต่างๆ

ข. ป้องกันยางแตก
ค. ป้องกันการขโมยยาง
ง. ป้องกันไม่ให้ใครมาเติมลม

 

การเปลี่ยนขนาดยางเล็กเกินไปจะเกิดผลเสียอย่างไร

ก. ทำให้กินน้ำมันมากกว่าเดิม
ข. พวงมาลัยหนักขณะใช้ความเร็วต่ำ
ค. ยางจะเสียดสีกับตัวถังรถ

*. ง. ความสามารถในการรับน้ำหนักลดน้อยลง

 

การเปลี่ยนขนาดยางใหญ่เกินไปจะเกิดผลเสียอย่างไร

*. ก. สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ข. ความสามารถในการรับน้ำหนักลดน้อยลง
ค. การสึกหรอของดอกยางจะมากขึ้น
ง. พวงมาลัยจะเบามากเมื่อความเร็วต่ำ

 

ตัวเลขสองตัวแรก.21 บ่งบอกถึงอะไร


ก. วันที่ผลิตยาง

*. ข. สัปดาห์ของปีที่ผลิตยาง

ค. เดือนที่ผลิตยาง
ง. ปี ค.ศ

 

ตัวเลขสองตัวหลัง.13 บ่งบอกถึงอะไร

 

*. ก. ปี ค.ศ.ที่ผลิต

ข. วันที่ผลิต
ค. สัปดาห์ที่ผลิต
ง. ปี ค.ศ.ที่ยางหมดอายุ

 

195/60 R 14 85H ตัว R หมายถึง

ก. ขีดจำกัดความเร็ว

*. ข. โครงสร้างยางแบบเรเดียล

ค. การรับน้ำหนัก
ง. เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ

 

การตรวจความตึงของสายพานควรทำอย่างไร

ก. ใช้ไม้เคาะ
ข. ดูด้วยสายตาก็พอ

*. ค. ใช้มือกดที่กึ่งกลางสายพาน

ง. ถอดสายพานออกเพื่อนำมาวัด

 

อุปกรณ์ของรถส่วนใดไม่เกี่ยวกับระบบสายพาน

ก. แอร์
ข. ไดชาร์ท
ค. ปั๊มน้ำ

*. ง. กรองอากาศ

 

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของสัญญาณแตรไม่ดัง

ก. ฟิวส์ขาด
ข. สายไฟขาด
ค. แบตเตอรี่หมด

*. ง. สายพานขาด

 

ข้อใดคือเสียงดังปกติ

ก. เสียงสายพานหย่อน
ข. เสียงยางรถเสียดสีกับถนน

*. ค. เสียงที่ดังจากที่ปัดน้ำฝน

ง. เสียงคอมเพลสเซอร์แอร์

 

ข้อใดคือผลเสียของการไม่ตรวจเช็ครถก่อนใช้งาน

*. ก. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์มากขึ้น

ข. ประหยัดเชื้อเพลิง
ค. ลดมลพิษ
ง. ปลอดภัย

 

ถ้าเกิดเสียงดังแหลมๆ (เอี๊ยดๆ หรือ จี๊ดๆ) ดังจากห้องเครื่องเกิดจากอะไร

ก. หม้อน้ำแห้ง
ข. แบตเตอรี่หมด
ค. เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ

*. ง. สายพานหย่อน

 

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ควรจะเปลี่ยนสายพาน

*. ก. สายพานหย่อน

ข. ร่องสายพานไม่มี
ค. สายพานแตก.กรอบ
ง. สายพานขาดครึ่งเส้น

 

เสียงใดคือเสียงที่ผิดปกติจากรถยนต์

ก. เสียงไฟฉุกเฉิน
ข. เสียงไฟเลี้ยว

*. ค. เสียงเบรกดัง

ง. เสียงไฟถอยหลัง

 

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดควันไอเสียสีขาว

*. ก. กรองอากาศตัน

ข. แหวนลูกสูบหลวม
ค. เติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป
ง. เครื่องยนต์สึกหรอมาก

 

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการสตาร์ทรถไม่ติด

ก. ขั้วแบตเตอรี่หลวม

*. ข. สายพานหย่อน

ค. น้ำมันเชื้อเพลิงหมด
ง. มอเตอร์สตาร์ทเสีย

 

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัด

ก. น้ำในหม้อน้ำแห้ง

*. ข. น้ำกลั่นแบตเตอรี่แห้ง

ค. สายพานพัดลมขาด
ง. น้ำมันเครื่องแห้ง

 

ในขณะขับรถมีไฟเตือนสีแดงรูปแบตเตอรี่ปรากฏขึ้นที่แผงหน้าปัดแสดงว่าอะไร

*. ก. ไดชาร์ทชำรุด

ข. แบตเตอรี่เสีย
ค. น้ำกลั่นในแบตเตอรี่แห้ง
ง. แบตเตอรี่ไม่มีไฟ

 

เบรกมือไม่ควรใช้ในสถานการณ์ใด

ก. ใช้หยุดรถบนทางลาดชัน
ข. ใช้เมื่อหยุดรถขณะติดไฟแดง
ค. ใช้จอดรถบนทางลาดชัน

*. ง. ใช้เมื่อขับรถลงทางลาดชัน

 

เบรกมือควรใช้ในสถานการณ์ใด2

*. ก. ใช้จอดหรือหยุดรถบนทางลาดชัน

ข. ใช้เพื่อชะลอความเร็ว
ค. ใช้เมื่อต้องการหยุดรถกะทันหัน
ง. ใช้เมื่อขับรถลงทางลาดชัน

 

ควรหลีกเลี่ยงการใช้เบรกอย่างรุนแรงเมื่ออยู่ในสถานการณ์ใด

ก. ทางขึ้นลาดชัน
ข. ทางร่วม ทางแยก

*. ค. ทางโค้ง

ง. ทางลงลาดชัน

 

วิธียืดอายุการใช้งานของผ้าเบรกควรทำอย่างไร

*. ก. ควรกะระยะในการหยุดรถและเบรกอย่างนุ่มนวล

ข. ควรเบรกแบบกะชั้นชิด
ค. ควรเบรกและหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายและขวาเล็กน้อย
ง. ควรใช้เบรกมือและเบรกเท้าพร้อมกันเมื่อต้องการหยุดรถ

 

อุปกรณ์ใดที่ไม่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเบรกรถ

ก. ยางรถยนต์

*. ข. พวงมาลัย

ค. เกียร์
ง. ระบบช่วงล่าง

 

ถ้าไม่ปลดล็อกเบรกมือเมื่อเคลื่อนรถจะมีอาการอย่างไร

*. ก. เมื่อรถเคลื่อนตัวจะรู้สึกว่ารถเร่งความเร็วไม่ขึ้น

ข. เมื่อรถเคลื่อนตัวจะรู้สึกว่ารถออกตัวเร็วขึ้น
ค. เมื่อหมุนพวงมาลัยจะรู้สึกหนัก
ง. เครื่องยนต์มีอาการสะดุด

 

เบรกเท้าจะทำงานที่ล้อใดบ้าง

ก. ล้อหน้าซ้าย ล้อหลังขวา
ข. ล้อคู่หน้า
ค. ล้อคู่หลัง

*. ง. ทั้ง.4 ล้อ

 

สีของน้ำมันเบรกที่มีคุณภาพคือสีอะไร

*. ก. สีเหลืองใส

ข. สีดำข้น
ค. สีแดง
ง. สีน้ำตาลเข้ม

 

สีของน้ำมันเบรกที่เสื่อมสภาพคือสีใด

ก. สีฟ้า
ข. สีแดง

*. ค. สีดำ

ง. สีเหลือง

 

เบรกมือใช้ควบคุมล้อใดของรถ

*. ก. ล้อคู่หลัง

ข. ล้อคู่หน้า
ค. ทั้งสี่ล้อ
ง.ล้อหลังขวา ล้อหน้าซ้าย

 

เมื่อเหยียบเบรกแล้วเกิดเสียงดังเป็นเพราะสาเหตุใด

*. ก. ผ้าเบรกหมดหรือหมดอายุ

ข. ยางหมดอายุ
ค. ลมยางอ่อน
ง. ลมยางแข็ง

 

ผ้าเบรกจะทำงานเสียดสีกับอุปกรณ์ส่วนใดของรถยนต์

ก. ยางรถยนต์
ข. ล้อรถยนต์
ค. กระทะล้อ

*. ง. จานเบรก

 

ข้อใดคือหน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์

ก. ระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำ

*. ข. ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์

ค. ระบายความร้อนจากผ้าเบรก
ง. ทำความสะอาดหม้อน้ำ

 

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์

*. ก. ระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำ

ข. หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เพื่อลดการสึกหรอ
ค. ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
ง. ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์

 

การเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์ ข้อใดถูกต้อง

*. ก. จอดรถยนต์บนพื้นราบและดับเครื่องยนต์

ข. จอดรถยนต์บนพื้นลาดเอียงและติดเครื่องยนต์
ค. จอดรถยนต์ที่ใดก็ได้และติดเครื่องยนต์
ง. ล้างอัดฉีดรถยนต์ให้สะอาดก่อน

 

การตรวจเช็กระดับน้ำมันเครื่องยนต์ดูได้จากสิ่งใด

*. ก. ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์

ข. ก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออโต้
ค. ก้านวัดระดับน้ำมันเพาเวอร์
ง. กรองน้ำมันเครื่องยนต์

 

การตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์ในข้อใดมีระดับน้ำมันที่ดีที่สุด

*. ก. น้ำมันเครื่องยนต์อยู่ระดับ F

ข. น้ำมันเครื่องยนต์อยู่ระดับ L
ค. น้ำมันเครื่องยนต์อยู่ระดับต่ำกว่า L
ง. น้ำมันเครื่องยนต์อยู่ระดับต่ำกว่า F

 

ถ้าระดับน้ำมันเครื่องยนต์สูงเกินไปจะมีผลอย่างไร

ก. ลดความร้อนของเครื่องยนต์
ข. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวกว่าปกติ

*. ค. ทำให้เกิดแรงดันสูงในห้องเครื่องยนต์ และมีควันขาว

ง. เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ลดมลพิษ

 

ถ้าระดับน้ำมันเครื่องยนต์ต่ำเกินไปจะมีผลอย่างไร

ก. ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ข. ยืดอายุการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ค. เครื่องแรงสตาร์ทติดง่าย

*. ง. ทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์สึกหรออย่างรวดเร็ว

 

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถควรตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์อย่างน้อยที่สุด

*. ก. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ข. เดือนละ 2 ครั้ง
ค. เดือนละ 1 ครั้ง
ง. สองเดือน 1 ครั้ง

 

น้ำมันเบรกควรเปลี่ยนเมื่อใด

ก. ควรเปลี่ยนทุก.3 เดือน
ข. ควรเปลี่ยนทุก.6 เดือน

*. ค. ควรเปลี่ยนทุก.1 ปี

ง. ควรเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

 

คุณสมบัติของน้ำมันเบรกคือข้อใด

*. ก. ของเหลวที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังจากแป้นเบรก

ข. น้ำมันหล่อลื่นที่มีจุดเดือดต่ำ
ค. สารเคมีที่ใช้ไล่ความชื้น
ง. น้ำมันหล่อลื่นที่ระเหยได้ง่าย

 

ข้อใดคือการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์

ก. ฟังเสียงเครื่องยนต์

*. ข. ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาตรวจสอบ

ค. ดูรอยหยดของน้ำมันเครื่อง
ง. เปิดฝาน้ำมันเครื่องดู

 

หากระดับน้ำมันเพาเวอร์ต่ำกว่ากำหนด จะมีผลอย่างไรต่อการขับรถของท่าน

*. ก. พวงมาลัยจะหนักมากกว่าปกติ

ข. ขับรถแล้วจะเอียงซ้าย
ค. ขับรถแล้วจะเอียงขวา
ง. ขับรถแล้วส่ายไปมา

 

ควรเปลี่ยนน้ำมันเบรกเมื่อใด

ก. ควรเปลี่ยนทุก.2 ปี
ข. ควรเปลี่ยนทุก.5 ปี

*. ค. ควรเปลี่ยนทุกปี

ง. ไม่ต้องเปลี่ยน คอยเติมให้ได้ระดับเท่านั้น

 

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของน้ำมันเครื่องยนต์

ก. ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ข. ช่วยหล่อลื่น ลดการเสียดสีและการสึกหรอ
ค. ป้องกันการเกิดสนิมในเครื่องยนต์

*. ง. ป้องกันฝุ่นละออง

 

ข้อใดไม่ใช่การตรวจสอบน้ำมันเครื่องยนต์

*. ก. ดมกลิ่น

ข. สี
ค. ปริมาณ
ง. ความหนืด สิ่งเจือปน

 

การเติมน้ำมันเครื่องควรเติมปริมาณเท่าไหร่

ก. เติมให้สูงกว่าขีดบนของก้านวัด

*. ข. ปริมาณเสมอขีดบนของก้านวัด

ค. เติมให้ต่ำกว่าขีดล่างของก้านวัด
ง. เติมให้เต็มเครื่องยนต์

 

หม้อน้ำรถยนต์มีหน้าที่อะไร

*. ก. ระบายความร้อนของเครื่องยนต์

ข. ทำให้รถวิ่งเร็วขึ้น
ค. ระบายความร้อนให้ห้องผู้โดยสาร
ง. ทำให้ประหยัดน้ำมัน

 

การเติมน้ำในหม้อพักน้ำควรเติมให้อยู่ในระดับใด

*. ก. เติมให้อยู่ระหว่าง.Full กับ Low

ข. เติมให้เลยระดับ Full
ค. เติมให้ต่ำกว่า Low
ง. เติมให้ถึงฝาปิด

 

อุณหภูมิเครื่องยนต์ที่ทำงานปกติควรอยู่เท่าไร

ก. 60 – 70 องศาเซลเซียส
ข. 50 -60 องศาเซลเซียส
ค. 40-50 องศาเซลเซียส

*. ง. 80 –95 องศาเซลเซียส2

 

ถ้าเครื่องยนต์ร้อนจัดไม่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. เติมน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็นลง

*. ข. เอาน้ำราดลงไปที่เครื่องยนต์จะทำให้เครื่องยนต์เย็น

ค. เปิดฝากระโปรงเพื่อระบายความร้อน
ง. ปิดแอร์ เปิดหน้าต่างและจอดรถ

 

ถ้าพัดลมหม้อน้ำเสียจะเกิดอะไรขึ้น

*. ก. อุณหภูมิของน้ำและเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้น

ข. อุณหภูมิของน้ำและเครื่องยนต์จะลดลง
ค. อุณหภูมิของน้ำและเครื่องยนต์จะคงที่
ง. ประหยัดน้ำมัน

 

พัดลมหม้อน้ำมีหน้าที่อะไร

ก. ช่วยระบายความร้อนของเบรก
ข. ทำให้น้ำร้อนเร็วขึ้น

*. ค. ช่วยระบายความร้อนของหม้อน้ำ

ง. ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

 

ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำในกรณีใด

ก. เปิดตอนเช้าขณะยังไม่ติดเครื่องยนต์
ข. เครื่องเย็น

*. ค. เครื่องร้อนจัด

ง. เปิดถังพักสำรองหม้อน้ำเพื่อเติมน้ำ

 

สภาพท่อยางหม้อน้ำที่ยังใช้งานได้ดีต้องมีลักษณะอย่างไร

*. ก. บีบแล้วต้องมีความยืดหยุ่น

ข. บีบแล้วต้องแข็งกระด้าง
ค. มีรอยบวมที่ท่อยาง
ง. มีรอยฉีกขาด

 

ปั๊มน้ำรถยนต์มีหน้าที่อย่างไร

*. ก. ทำให้น้ำหมุนเวียนจากเครื่องไปยังหม้อน้ำแล้วไหลกลับเข้าเครื่องยนต์

ข. ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงหมุนเวียนจากเครื่องไปยังถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ค. ทำให้น้ำมันเครื่องหมุนเวียนภายในเครื่องยนต์
ง. ปั๊มน้ำจากภายนอกเวลาน้ำในหม้อน้ำขาดหายไป

 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. แม่แรง.ค้ำยัน ใช้ในการยกรถ

*. ข. ยางอะไหล่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้

ค. ไฟฉาย ช่วยในการหาจุดชำรุดในเวลากลางคืน
ง. อุปกรณ์ดับเพลิง.ใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้เครื่องยนต์

 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจเช็กรถก่อนใช้งาน

ก. ตรวจการชำรุดของสัญญาณไฟโดยการเปิดไฟกระพริบรอบตัวรถ

*. ข. เพื่อยึดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ควรใช้น้ำบาดาลเติมอยู่เสมอ

ค. ควรดับเครื่องก่อนเช็คน้ำมันหล่อลื่น
ง. ตรวจวัดแรงดันลมยางเป็นประจำ

 

ข้อใดเป็นการตรวจเช็กและบำรุงรักษาอุปกรณ์รถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง

*. ก. เติมน้ำฉีดกระจกด้วยน้ำสะอาดผสมน้ำยาล้างจานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างสิ่งสกปรก

ข. เติมน้ำมันเครื่องโดยเติมให้อยู่ระดับบนเสมอ
ค. ควรใช้น้ำกลั่นเติมลงในแบตเตอรี่ทุกครั้ง
ง. ควรตรวจสอบการรัดตรึงของหัวขั้วแบตเตอรี่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

 

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบเมื่อใด

ก. หลังดับเครื่องยนต์ทันที
ข. ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน

*. ค. หลังดับเครื่องยนต์อย่างน้อย 10 นาที

ง. ขณะที่จอดรถบนเนิน

 

ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วใดก่อน

ก. ถอดขั้วบวกและขั้วลบพร้อมกัน
ข. ขั้วบวก
ค. ขั้วใดก่อนก็ได้

*. ง. ขั้วลบ

 

การเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำควรอยู่ในระดับใด

*. ก. อยู่ระหว่างเกณฑ์สูง-ต่ำ ที่กำหนดไว้ข้างถังพักน้ำ

ข. เต็มถัง
ค. เติมเท่าไรก็ได้
ง. ครึ่งถัง

 

เหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำให้เต็มถัง

ก. เพราะ จะทำให้เครื่องยนต์ชำรุด
ข. เพราะ น้ำในหม้อน้ำจะร้อนมากยิ่งขึ้น
ค. เพราะจะทำให้หม้อน้ำเป็นสนิมมากยิ่งขึ้น

*. ง. เพราะ สำรองเนื้อที่การขยายตัวของน้ำเมื่อเกิดความร้อน

 

ระดับของเหลวในข้อใดต่อไปนี้ หากอยู่ในระดับที่ต่ำจะมีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุ

*. ก. ระดับน้ำมันเบรก

ข. ระดับน้ำในแบตเตอรี่
ค. ระดับน้ำยาหล่อเย็น
ง. ระดับน้ำฉีดกระจก

 

เพราะเหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำให้เต็มถัง

*. ก. เพราะต้องสำรองเนื้อที่ในการขยายตัวของน้ำเมื่อเกิดความร้อน

ข. เพราะน้ำในหม้อน้ำจะร้อนมากยิ่งขึ้น
ค. เพราะจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุด
ง. เพราะจะทำให้หม้อน้ำเป็นสนิมมากยิ่งขึ้น

 

ข้อใดต่อไปนี้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ก. ควรอุ่นเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
ข. ฟังเสียงเครื่องยนต์ทุกครั้งว่ามีความผิดปกติหรือไม่

*. ค. ดับเครื่องยนต์แล้วเช็กระดับน้ำมันเครื่องทันที

ง. ตรวจสอบระบบส่งกำลังทุกครั้งว่าใช้งานได้อย่างปกติหรือไม่

 

การตรวจสอบลมยางที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร

ก. เอาเหล็กมาตีที่หน้ายาง

*. ข. ใช้เครื่องวัดลมยาง

ค. ดูด้วยตาเปล่า
ง. ใช้มือคลำ

 

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดหรือติดยาก

ก. แบตเตอรี่มีไฟไม่เพียงพอ

*. ข. เติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป

ค. น้ำมันเชื้อเพลิงหมด
ง. ฟิวส์ขาด

 

การตรวจสอบลมยางที่ถูกต้องจะต้องทำเมื่อใด

*. ก. เมื่อยางล้อรถมีอุณหภูมิต่ำ

ข. หลังจากที่ขับขี่ติดต่อมาหลายชั่วโมง
ค. เมื่อยางล้อรถมีอุณหภูมิสูง
ง. หลังจากที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง

 

แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าปกติมีสาเหตุเกิดจากสิ่งใด

*. ก. น้ำกลั่นแห้งบ่อยครั้ง

ข. เปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาเพราะมีหมอกควันเวลาขับรถ
ค. เปิดไฟหน้าบ่อยครั้งเวลาขับในช่วงกลางคืน
ง. เปิดปิดกระจกรถบ่อยครั้งเวลาขับรถ

 

หม้อน้ำซึมสังเกตุจากสิ่งใดได้บ้าง

ก. เร่งเครื่องยนต์ไม่ขึ้น
ข. เข้าเกียร์ไม่ได้ตามปกติรู้สึกติดขัดเวลาปรับเกียร์
ค. รอบเครื่องยนต์จะสูงขึ้นมากกว่าปกติ

*. ง. สังเกตคราบน้ำยาหล่อเย็นบริเวณจุดที่ซึม

 

ถ้าจะเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำไม่ควรเติมน้ำชนิดใด

ก. น้ำบาดาล

*. ข. น้ำฝน

ค. น้ำกลั่น
ง. น้ำประปา

 

การตรวจสอบความตึง-หย่อนของสายพานเครื่องยนต์เบื้องต้น ควรตรวจสอบอย่างไร

ก. ดูสายพานเครื่องยนต์ ด้วยตาเปล่า

*. ข. ใช้นิ้วมือกดสายพานเครื่องยนต์

ค. ติดเครื่องฟังเสียงสายพานเครื่องยนต์
ง. ใช้มือคลำสายพานเครื่องยนต์

 

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถยนต์ควรตรวจสอบอะไรบ้าง

ก. ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา
ข. ไฟเบรกและไฟหน้า
ค. ไฟหน้าและไฟเลี้ยวซ้ายขวา

*. ง. ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวาและไฟหน้าสูงต่ำ-ไฟหรี่-ไฟเบรก-ไฟส่องป้ายทะเบียนรถ