Step 21 การออกแบบปกซีดีและการทำเพลท
ถ้าเป็นการจัดทำเพื่อจำหน่ายการผลิตก็คงต้องเน้นคุณภาพพอสมควร การออกแบบปก ซีดี จัดเป็นงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่ง อาจแบ่งการสร้างงานเป็น 2 ส่วน


1. ภาพประกอบปกซีดี จะออกแบบด้วย Photoshop หรือโปรแกรมกราฟิคอื่นๆ เช่น CorelDRAW, Illustrator หรือ Freehand โดยสร้างงานขนาด 12.3 x 12.3 Cm. ความละเอียด 300 dpi Pixel/Inch


2. ข้อความที่พิมพ์บนปกซีดี จะพิมพ์ใน PageMaker ซึ่งจะเป็นโปรแกรมสำหรับงานทำสิ่ง พิมพ์โดยเฉพาะ สามารถจัดภาพประกอบเข้ากับข้อความ ได้อย่างยอดเยี่ยม จากตัวอย่างจะสร้าง งานไว้ที่ขนาด 11.9 x 11.9 Cm. ซึ่งจะเป็นขนาดที่พอดีๆ กับกล่องซีดี แต่การสร้างภาพประกอบใน Photoshop ที่ใหญ่กว่านั้น (12.3 x 12.3 Cm.) ก็เผื่อการตัดตก

เมื่อออกแบบงานเสร็จแล้ว ก็จะนำไฟล์ที่สร้างใน PageMaker ไปยิงฟิล์ม แล้วอัดลงเพลท นำเพลทที่ได้ไปส่งโรงพิมพ์ต่อไป ปกซีดีเลือกใช้เพลทขนาดตัด 5 กำลังดี ตัด 11 เล็กเกินไป

ออกแบบภาพปกหน้าตัวแผ่นซีดี
เป็นการออกแบบภาพผิวหน้าของแผ่นซีดี อาจใช้โปรแกรมออกแบบด้านนี้โดยเฉพาะก็ได้ แต่ถ้าเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายผลิตเป็นจำนวนมากๆแนะนำให้ใช้Photoshop ออกแบบภาพ ประกอบและ PageMaker จัดภาพประกอบเข้ากับข้อความ

จากนั้นจะนำไฟล์แบบ P65 จาก PageMakerไปยิงฟิล์มเพื่อทำเป็นฟิล์มซิลสกรีน แล้วนำฟิล์มพร้อมกับแผ่นซีดีต้นฉบับส่งร้าน ผลิตแผ่นซีดีต่อไปฟิล์มนี้จะไม่เหมือนกับฟิล์มภาพปกหน้าของกล่องซีดี ซึ่งจะต้องอัดเป็นเพลท ส่งโรงพิมพ์

เมื่อนำไฟล์ไปส่งร้านยิงฟิล์มก็เพียงแต่บอก ความประสงค์ของคุณก็เท่านั้นว่ามีกี่ไฟล์ ไฟล์ อะไรจะทำเป็นเพลท ไฟล์อะไรทำเป็นฟิล์มซิลสกรีน และถ้าเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์ ก็ต้องก็อปปี้ ภาพโลโก้ของบริษัท Macromedia และ Lotus ScreenCam ติดไปกับปกด้วย