1. คลิกเครื่องมือ Rectangle Grid Tool
2. คลิกเลือกสีเส้น ขนาดของเส้นตามต้องการ
3. ลากเมาส์ วาดภาพในพื้นที่ทำงาน
4. ต้องการวาดภาพที่สามารถกำหนดขนาดได้ ก็คลิกที่พื้นที่ทำงาน
5. กำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK