การสร้างกราฟแต่ละแบบจะปฏิบัติคล้ายกันดังนี้
1. คลิกที่เครื่องมือกราฟ พร้อมกับกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้
2. เลื่อนเมาส์ไปชี้เครื่องมือสร้างกราฟ แบบที่ต้องการ แล้วปล่อยเมาส์
3. ลากเมาส์สร้างกราฟตามขนาดที่ต้องการ
4. จะปรากฏตารางให้สร้างข้อมูล เพื่อจะนำไปสร้างกราฟก็พิมพ์ลงไป ซึ่งผู้เขียนอ้างอิงจากข้อมูลดังนี้
245 100000
2546 140000
2547 130000
2548 170000

5. การป้อนข้อมูลตัวเลข ให้คลิกช่องที่ต้องการ พิมพ์ตัวเลขแล้วกดปุ่ม Enter ที่อยู่กลางแป้นพิมพ์
6. การแก้ไขตัวเลขก็คลิกช่องนั้นๆ พิมพ์ตัวเลขทับลงไป แล้วกดปุ่ม Enter ปุ่มตรงกลางแป้นพิมพ์
7. เสร็จแล้วคลิกปุ่มเครื่องหมายถูก และคลิกปุ่ม X ปิดกรอบข้อความ
8. จะปรากฏรูปกราฟที่พื้นที่ทำงาน
9. ส่วนการลบกราฟออก ก็คลิกเลือกกราฟนั้นๆ แล้วกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์