ก่อนที่จะจัดการใดๆ กับภาพที่ได้วาดด้วยเครื่องมือประเภทสร้างภาพได้นั้น จะต้องเลือกภาพนั้นๆ ก่อน โดยใช้เครื่องมือสำหรับเลือก
1. คลิกเครื่องมือสำหรับเลือก Selection Tool
2. คลิกเลือกภาพที่ต้องการ การคลิกภาพให้คลิกที่เส้นขอบภาพ ถ้าเป็นภาพแบบโปร่ง
3. ภาพที่ถูกเลือกจะปรากฏจุดโดยรอบ
4. การเลือกมากกว่า 1 ภาพ ให้คลิกภาพแรกเพื่อเลือกก่อน (คลิกที่เส้นของภาพ) กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกภาพที่ต้องการทั้งหมด ครบแล้วปล่อยปุ่ม Shift
5. การเลือกภาพอีกวิธีหนึ่ง กรณีที่ภาพเหล่านั้น อยู่รวมเป็นกลุ่ม ให้ลากเป็นเส้นประครอบโดยชี้ เมาส์ที่ตำแหน่ง A กดปุ่มซ้ายแล้วลากให้ปรากฏเป็นเส้นประครอบภาพทั้งหมด หรือลากให้โดนภาพเลย
6. เมื่อภาพถูกเลือกแล้ว ก็จะสามารถจัดการกับภาพในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น ต้องการลบภาพ ก็กด ปุ่ม Delete ต้องการเปลี่ยนสี ก็คลิกที่สีในจานสี เป็นต้น
7. การเลือกภาพทั้งหมดในหน้าจอขณะนั้นให้คลิกเมนู Select>>All
8. การยกเลือกการเลือก ก็คลิกที่พื้นที่ว่างๆ ให้จุดรอบภาพหายไป