เป็นการแก้ไขเส้นหรือภาพที่วาดด้วย Pen หรือ Pencil Tool ซึ่งภาพที่ได้ อาจยังดูบูดๆ เบี้ยวๆ เส้น ยังไม่สวย ก็แก้ไขได้
1. คลิกเครื่องมือ Direct Selection Tool
2. คลิกที่เส้นขอบภาพที่ต้องการ
3. จะปรากฏจุดและแขนสำหรับดัดเส้น สามารถดัดได้หลายวิธีเช่น คลิกที่จุด แล้วกดปุ่มลูกศรที่ แป้นพิมพ์ย้ายตำแหน่ง

4. ส่วนการดัดเส้นก็ชี้ที่จุดปลายสุดของแขน กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากออก ดัดเส้นให้โค้งตามต้อง การแล้วก็ปล่อยเมาส์

5. อาจใช้อีกวิธีหนึ่ง ให้คลิกเครื่องมือ Convert Anchor Point Tool
6. ชี้ที่จุดที่ต้องการแก้ไข กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากออก เพื่อดัดเส้น ถ้าคลิกที่จุดก็จะเป็นการเปลี่ยน ให้เป็นเส้นโค้งหรือเส้นตรง
7. ระหว่างแก้ไข ถ้าทำผิดพลาดไป ก็คลิกเมนู Edit>>Undo... เพื่อยกเลิกได้

8. จุดบนเส้นขอบ ถ้ามีมากเกินไป ต้องการลบก็คลิกเครื่องมือ Delete Anchor Point Tool แล้ว คลิกจุดที่ต้องการลบ
9. ถ้าจุดน้อยเกินไป การดัดเส้นขอบภาพจะยากกว่า ก็สามารถเพิ่มจุดให้พอดีได้โดยคลิกเครื่องมือ Add Anchor Point Tool แล้วคลิกที่เส้นขอบ เพื่อเพิ่มจุดลงไป