เป็นเครื่องมือที่รวมเอาความสามารถที่เกี่ยวกับการจัดการภาพด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน

ภาพต้นฉบับ เป็นภาพวงกลมซ้อนอยู่ด้านบนภาพสี่เหลี่ยม

Unite หรือ Add to shape area

Subtract from shape area

 

Intersect หรือ Intersect Shape area

Exlcude หรือ Exclude overlapping shape area

 

Divide หลังจากคลิกปุ่มนี้แล้วให้คลิก Object>>Ungroup เพื่อแยกภาพออกจากกันก่อน

Trim เสร็จแล้วต้อง Ungroup ภาพออกจากกัน

Merge

 

Crop

Outline

 

Minus Back

ตัวอย่างการจัดการภาพด้วย Pathfinder ใน Illustrator CS
1. คลิกเมนู Windows>>Pathfinder เพื่อแสดงพาเลตต์ของ Pathfinder ให้ปรากฏบนจอ
2. คลิกเลือกภาพด้วยเครื่องมือ Selection โดยเลือกทั้งสองภาพพร้อมกัน
3. คลิกปุ่มต่างๆ ใน Pathfinder Palette (คลิกเมนู Edit>>Undo แล้วก็ทดลองใช้งานตัวอื่นๆ หรือไม่ก็ก็อปปี้ไว้หลายๆ ชุด)