1. นำภาพเข้ามาด้วยคำสั่ง File>>Place ถ้าภาพใหญ่เกินไปก็จัดการย่อให้พอดีกับขนาดชิ้นงาน

2. คลิกเครื่องมือพิมพ์ข้อความ คลิกเลือกแบบตัวหนังสือ และขนาดให้เรียบร้อย
3. คลิกและพิมพ์คำว่า MIB เสร็จแล้วคลิกเครื่องมือสำหรับเลือก
4. ย้ายข้อความจัดตำแหน่งให้พอดีกับภาพ ถ้าข้อความเล็กไป ก็ขยายขนาดให้พอเหมาะ

 

5. เลือกทั้งข้อความ MIB และรูปภาพ แล้วคลิกเมนู Object>>Clipping Masks>>Make
6. ก็จะได้ผลงานดังภาพ

7. นอกจากข้อความแล้ว ก็สามารถใช้ภาพได้เช่นกัน นำภาพเข้ามา วาดวงรีไว้ด้านบน เลือกทั้งสอง รูปแล้วคลิกเมนู Object>>Clipping Masks>>Make ก็จะได้ภาพดังตัวอย่าง
8. ส่วนการยกเลิกการใช้คำสั่งนี้ ก็เลือกภาพก่อนแล้วคลิก Object>>Clipping Masks>>Release

9. หรือจะใช้ Pen Tool วาดไปตามขอบภาพแล้วก็สร้าง Clipping Masks ก็ดูดีไปอีกแบบ