เป็นการแปลงตัวหนังสือให้เป็นเส้นกราฟิกสามารถแก้ไขได้ ใช้กับฟิลเตอร์ได้
1. คลิกเครื่องมือพิมพ์ข้อความ Type Tool
2. คลิกเลือกตัวหนังสือแบบ Times New Roman ตัวหนา ขนาด 20 pt
3. คลิกและพิมพ์คำว่า GRAPHIC เสร็จแล้วคลิกเครื่องมือ Selection
4. คลิกเมนู Type>>Create>>Outlines
5. ที่ตัวข้อความจะปรากฏจุดเล็กๆ มากมาย ตอนนี้ข้อความได้กลายสภาพเป็นเส้นกราฟิกแล้ว ก็ คลิกเครื่องมือ Direct Selection Tool แล้วคลิกที่จุด จากนั้นก็ย้ายโดยการกดปุ่มลูกศร หรือจะดัดเส้นก็ได้
6. ก็จะได้ข้อความแบบแปลกๆ ไปอีกแบบ