ลักษณะของฟิลเตอร์ก็จะเป็นรูปแบบการแต่งภาพสำเร็จรูปที่เราสามารถนำมาปรับแต่งภาพที่มีอยู่ได้ ซึ่งจะมีให้เลือกมากมายหลายแบบ

การใช้งานฟิลเตอร์ใน Illustrator CS
เป็นการใช้ฟิลเตอร์กับภาพที่ได้วาดไว้หรือจะเป็นภาพที่นำเข้ามาด้วยคำสั่ง File>>Place ก็ได้
1. เลือกภาพทั้งหมดด้วยเครื่องมือสำหรับเลือก
2. คลิกเมนู Object>>Rasterize...
3. กำหนดค่าตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK

4. คลิกเมนู Filter แล้วก็คลิกเลือกฟิลเตอร์แบบที่ต้องการ เช่น Filter Gallery...
5. จะมีตัวเลือกให้กำหนดค่ามากพอสมควร ก็คลิกเลือก กำหนดค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK