1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการด้วยคำสั่ง File>>Place จากตัวอย่างเป็นภาพรถยนตร์
2. คลิกเครื่องมือ Pen Tool
3. คลิกส่วนระบายสีภายใน แล้วคลิกปุ่มยกเลิกไม่ต้องระบายสี
4. คลิกไปตามเส้นขอบภาพรถ จนกระทั่งจึงจุดสุดท้าย มาบรรจบกับจุดที่ 1 ก็คลิกซ้ำจุดที่ 1 อีกครั้ง เพื่อให้เป็นภาพปิดระบายสีได้
5. เสร็จแล้วคลิกเครื่องมือสำหรับเลือกและระบายภาพที่ได้ด้วยสีขาว
6. เลือกทั้งสองภาพคือภาพรถและภาพที่วาดด้วย Pen Tool
7. คลิกเมนู Object>>Clipping Mask>>Make
8. คลิกที่ว่างๆ ก็จะได้ผลงานดังภาพ