การทำ eBook แบบ PDF จำเป็นต้องมีโปรแกรมช่วยรวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกัน เพราะเวลาที่เราทำหนังสือนั้น เราจะทำแยกกัน ปกหนังสือ คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 ... ต้องทำแยกกันไว้คนละไฟล์ เพื่อความง่าย ในการทำงาน หลังจากทำเสร็จแล้ว ก็จะแปลงเป็นไฟล์ PDF แยกคนละไฟล์เช่นกัน จากนั้นจึงนำมารวมกัน

โปรแกรมแนวนี้ปกติจะมี Acrobat แต่ไม่ใช่ฟรีโปรแกรม หากต้องการฟรีโปรแกรมต้องตัวนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่รวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกันเท่านั้น แต่ยังสามารถตั้งรหัสผ่านได้อีกด้วย เป็นโปรแกรมที่นักเขียนต้องมีติด เครื่อง

 

การดาวน์โหลดโปรแกรม
สำหรับโปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ download.com หรือ filehippo.com เลือกได้ตามสะดวก

ตัวอย่างการ Merge หรือรวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกัน
1. จากตัวอย่างเป็นการสร้าง eBook ด้วยโปรแกรม LibreOffice Writer ปกติเวลาที่เราทำหนังสือ เราจะต้องแยกแต่ละส่วนไว้คนละไฟล์ เช่น ปกหนังสือ คำนำ และสารบัญ อาจจะไว้ในไฟล์เดียวกันหรือแยกกันไปคนละ ไฟล์ก็ได้

2. เนื้อหามีกี่บท ก็แยกกันไปคนละไฟล์เช่นกัน เช่น บทที่ 1
3. การแยกไฟล์แบบนี้ จะมีข้อดีก็คือ เราจะสามารถกำหนดเลขหน้าเริ่มต้น แยกกันได้ เช่น บทที่ 1 หน้าเริ่มต้นหน้าที่ 1 ในขณะที่บทที่ 2 หน้าเริ่มต้น เป็นหน้าที่เท่าไร ก็กำหนดได้ตามต้องการ

4. เมื่อทำหนังสือ ปรับแต่งข้อความ จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็จะ Save หรือ Export เป็นไฟล์ PDF แยกกัน ไฟล์ปก คำนำ สารบัญ เนื้อหาแต่ละบทจะแยกกัน

5. ในการนำไปใช้งานนั้น เราก็จะใช้โปรแกรม PDF reDirect ทำการรวมไฟล์เข้าด้วยกัน โดยในช่อง Folders ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ไว้
6. ช่อง Files จะเป็นรายชื่อไฟล์ที่เราจะนำไปรวมกันหรือ Merge ให้ลากไปวางในช่อง Merge List ด้านล่าง
7. ช่อง Merge List จะเป็นรายชื่อไฟล์ PDF ที่เราจะนำมารวมกัน สามารถคลิกเลือกแล้วคลิกปุ่มลูกศร จัดตำแหน่งบทที่ได้
8. ด้านล่าง PDF Output Filename ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ในช่อง filename
9. จากนั้นก็คลิก Save ได้เลย
10. โปรแกรมจะทำการรวมไฟล์ เสร็จแล้วก็จะสร้างไฟล์ที่ได้รวมกัน ตามชื่อที่ได้ตั้งในข้อที่ 8 โดยจะเพิ่มชื่อเข้าในในส่วน FIles จากตัวอย่างก็คือไฟล์ google-maps-streetview.pdf นั่นเอง เวลาจะนำไปใช้งานก็นำ ไฟล์นี้ไปใช้ ไปแจกจ่ายได้ตามต้องการ