บทความแสดงการสร้างปกหนังสืออีบุ๊คแบบ PDF ด้วยโปรแกรม Word 2010
หลังจากกำหนดขนาดของกระดาษและลักษณะ ของแบบฟอนต์ที่จะใช้ในอีบุ๊คแล้ว ต่อไปเราจะเริ่มทำอีบุ๊คแบบ PDF กันเลย โดยจะเริ่มจากปกก่อน


1. คลิกเคาะ Ente จนกว่าจะขึ้นหน้าใหม่
2. การแสดงหน้าจอ ให้ย่อให้เห็น 2 หน้าจอต่อหนึ่งหน้ากระดาษแบบนี้
3. เริ่มต้นทำปกหนังสือ ซึ่งขอสร้างแบบง่ายๆ เป็นตัวอย่างก็แล้วกัน เน้นใช้กล่องข้อความวางภาพ และข้อความ เช่น คำอธิบาย หรือคำโปรยบนปกหนังสือ
4. ชื่อหนังสือจะใช้ WordArt พิมพ์ชื่อหนังสือสวยๆ ดังตัวอย่าง
5. เป็นอันเสร็จสิ้นการทำปกหนังสือแบบง่ายๆ ต่อไปเราจะไปทำคำนำ ซึ่งก็คือหน้าที่ 2 นั่นเอง

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :