ตัวอย่างการสร้างปกหนังสืออีบุ๊คด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2010
1. ส่วนแรกสุดของการทำอีบุ๊ค ให้จัดการสร้างส่วนที่เป็นปกของอีบุ๊คก่อน ปกติเมื่อกำหนดขนาดกระดาษแล้ว ก็จะปรากฏหน้าแรกเพียงหน้าเดียวให้เริ่มการสร้างปกหนังสือได้เลย
2. การสร้างปก ในที่นี้จะเน้นตัวอย่างการสร้างแบบง่ายๆ เน้นการใช้ WordArt การวางข้อความที่เป็นชื่อและคำอธิบายในหน้าปกหนังสือจะใช้การวาดเป็นบล็อกหรือกล่องข้อความ แล้วจึงพิมพ์ข้อความลงไป
3. พื้นหลังอาจจะใช้การไล่เฉดสีแบบง่ายๆ

 

 

4. ตัวอย่างหน้าปกหนังสืออีบุ๊คที่ได้สร้างเสร็จแล้ว

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :