Sponsored Ads

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


ไฟล์ใน Windows 7 ที่ถูกลบออกจากถังขยะแล้ว ยังสามารถกู้คืนได้ แต่ต้องรีบทำทันทีที่รู้ว่าผิดไปแล้ว แต่ก็ยังยืนยันว่าต้องการไฟล์นั้นๆ การกู้คืน มีหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ งาน เช่น Glary Undelete
1. ตัวโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.download.com เมื่อติดตั้งแล้วจะมีไอคอนบนหน้าจอให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าโปรแกรม
2. หน้าจอโปรแกรมที่ถูกเปิดขึ้นมา การกู้คืนไฟล์ ให้คลิกเลือกไดรว์ที่ได้ลบไฟล์ เช่น ไดรว์ D:
3. คลิก Search ค้นหาไฟล์ที่ถูกลบ
4. รายชื่อไฟล์ที่ถูกค้นพบ จะแสดงชื่อไฟล์โดยมี $แทนอักขระตัวแรกในชื่อไฟล์ หลังจากกู้ไฟล์ได้แล้ว ให้เปลี่ยนชื่อให้ถูกต้อง ให้เลือกตัวที่สถานะ Very good เพราะจะเป็น ไฟล์ที่สมบูรณ์ที่สุด การกู้ไฟล์จะได้ผลถ้ารีบทำทันที
5. จะกู้คืนไฟล์ใด ให้คลิกติ๊กถูกหน้าชื่อไฟล์ แล้วคลิก Restore


6. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ที่จะกู้คืนมา ให้เลือกไดรว์อื่นที่ไม่ใช่ไดรว์เดียวกับไฟล์ที่กำลังกู้คืน เช่น กู้คืนไฟล์ในไดรว์ C: ให้เก็บไฟล์ไว้ในไดรว์ D: แล้วคลิก OK


7. ตัวอย่างไฟล์ที่ได้ $ESTPDF.PDF ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ตามต้องการเช่น testpdf.pdf

 

คำแนะนำ
การกู้คืนไฟล์ที่ได้ผล เมื่อพบว่าได้ทำผิดพลาด ลบไฟล์ไปจากถังขยะแล้ว ต้องรีบกู้คืนทันที การกู้คืนให้นำไฟล์ที่ได้ไปไว้ในไดรว์อื่น ห้ามเก็บในไดรว์เดียวกัน เพราะกรณียังมี หลายๆ ไฟล์ที่รอกู้คืน การบันทึกโปรแกรมอาจจะนำไปเก็บไว้ตำแหน่งเดียวกับที่เก็บไฟล์รอกู้ ทำให้การกู้คืน ไฟล์ที่ได้ไม่สมบูรณ์ ส่วนโปรแกรมช่วยกู้คืนไฟล์ ก็ควรหามาติดตั้ง ไว้ในเครื่อง แม้ร้อยวันพันปี จะไม่ค่อยได้ใช้ แต่ก็จำเป็นต้องติดตั้งไว้


Sponsored Ads