บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เคล็ดลับพัฒนาตนเองให้เก่งแบบต่างๆ อยากเป็นคนเก่ง ลองเล้ยยย

การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในเรื่องใดๆ ก็ตาม บางคนก็ใช้การอ่าน บางคนก็ใช้การดู การสังเกตุ หรือการลงมือปฏิบัติในบางเรื่องเราอาจจะไม่มีพื้นฐานความรู้ แต่การดูบ่อยๆ สังเกตุบ่อยๆ และลงมือทำ ก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาเอง อาจเป็นการเรียนรู้ที่ช้าหน่อย อ่านเพิ่มเติม..