ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการกระทำของคนเราในเรื่องไม่ดี เช่น ชอบด่า ตำหนิคนอื่นว่าไม่ดี อย่างนั้น อย่างนี้ แต่สุดท้าย ก็ทำเสียเอง ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง สิ่งใดที่เคยว่ากล่าว ด่าว่า ตำหนิคนอื่น ก็ทำเสียเอง คนแบบ นี้คบยาก เพราะไม่ใช่คนดี

ตัวอย่าง :

รัฐบาลปัจจุบันชอบประนามรัฐบาลก่อนหน้าว่า โกง หรือทุจริต แต่สุดท้ายก็ทำเสียเอง ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง อะไรที่เคยด่าว่า คนอื่นไว้ ก็ทำเหมือนกัน โกงเหมือนกัน

การชอบตำหนิ ติเตียน นินทา ว่าร้ายคนอื่น เป็นเรื่องปกติของคนเอา บางคนควบคุมตัวเองได้ รู้ว่านิสัยแบบนี้ไม่ดี ก็จะไม่ทำ แต่บางคนไม่รู้ตัว ก็เที่ยวด่าว่า คนอื่นเข้าไปทั่ว แต่บางคนสุดท้ายก็ทำเสียเอง อะไรที่ว่ากล่าวคนอื่นในทางไม่ดี ก็ทำเองเสีย หมดทุกเรื่อง ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง ตัวเองก็ทำเหมือนคนอื่น ไม่ได้ดี กว่าคนอื่นแต่อย่างไร คนแบบนี้มีเยอะในสังคมไทย

การพูดไม่ดี ว่าร้ายคนอื่นเป็นเรื่องไม่ดีที่ต้องระวัง หากสังเกตุให้ดี ก็จะพบว่า อะไรก็ตามที่เคยว่ากล่าวคนอื่นในทางเสียๆ หายๆ สุดท้าย เราก็อาจจะทำเสียเอง ทำเหมือนกัน หรือเกิดกับเราเหมือนกัน ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง บางทีก็ทำโดยไม่รู้ตัว หรือคนใกล้ตัวก็ทำเรื่องแบบนั้น เช่น เห็นลูกชายบ้านอื่นชอบพาสาวเข้าบ้าน โดยไม่มีการตกแต่ง ก็ด่าว่าเสียๆ หายๆ แต่สุดท้าย ลูกชายตัวเองก็ทำแบบเดียวกัน พา ผู้หญิงเข้าบ้าน โดยไม่มีการตกแต่งแต่อย่างใด ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง แต่ที่แย่ไปกว่านั้น ก็คือ ยังคิดไม่ได้ ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองไม่ดีที่ทำแบบนั้น คนประเภทนี้ น่า...


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

โอกาสรวยในยุคนี้มีหลายช่องทางมาก และเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ในยุคนี้โอกาสรวย สร้างรายได้มากๆ โอกาสเริ่มจะเท่าเทียมกันอยู่ที่ใครจะลงมือทำอย่างจริงๆ จังๆ เพราะมีช่องทางสร้างรายได้หลายทาง ซึ่งคนเพียงคนเดียวก็สามารถสร้างรายได้ใกล้เคียงหรือมากกว่าบริษัทได้สบายๆ อ่านเพิ่มเติม..