แสดงตัวอย่างการฝึกแต่งเพลง แต่งทำนองด้วยกีตาร์เบื้องต้น ใส่ตัวโน้ตต่างๆ ตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ ตัวเขบ็ต เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวโน้ตกีตาร์มากยิ่งขึ้น สามารถแยกจังหวะความสั้นยาวของตัวโน้ตแต่ละตัวได้ เพื่อใช้กับเนื้อร้องที่มีความสั้นยาวต่างกันไปได้

 

ทำความเข้าใจเรื่องจังหวะกันก่อน

พื้นฐานการแต่งเพลง แต่งทำนองเบื้องต้น เราจะต้องรู้จักจังหวะกันก่อน ซึ่งจะเน้นจังหวะง่ายๆ แบบ 4/4 โดยจะใช้การเคาะเท้า สร้างจังหวะ ซึ่งจะต้องฝึกให้คล่อง 1. จังหวะการตบเท้าจะเริ่มต้นด้วย การยกปลายเท้า ตบปลายเท้าลงพื้น และ ยกปลายเท้า การทำแบบนี้ 1 ชุดจะเรียกว่า 1 จังหวะ


2. การแต่งเพลงง่ายๆ ในบทความความนี้จะใช้แบบ 4 จังหวะต่อห้อง ก็จะตบเท้า 4 ชุด พร้อมกับนับ 1 - 2 - 3 - 4 แล้ววนมานับ 1 - 2 - 3 - 4 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะคล่อง 3. ระหว่างที่ตบเท้า ให้ใช้มือซ้ายกดสายบนคอกีตาร์ช่องใดก็ได้ ดีดสายไปพร้อมกับการนับ 1 - 2 - 3 -4 ให้จังหวะกดสาย ตบเท้า ตรงกัน จะให้ดีก็ต้องดีดตามตัวโน้ตเพลงนั่นเอง


4. เราจะลองฝึกกับเพลงง่ายๆ โดยใช้เพลง Happy birday ซึ่งร้องกันได้ทุกคน อยู่แล้ว

 

ฝึกตบจังหวะให้ตรงกับโน้ตตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ และตัวเขบ็ต

การฝึกในลักษณะนี้จะฝึกขั้นสูงขึ้นไปอีก เพื่อให้รู้ว่าเนื้อร้องนั้นๆ จะใช้โน้ตตัวอะไร ฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวกลม 1. มือซ้ายกดสายกีตาร์ ดีดไปพร้อมกับการฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวกลม โดย กดสายดีดสายเมื่อนับจังหวะ 1 เท่านั้น จังหวะ 2 - 3 - 4 ไม่ต้องกด หรือจะใช้มือซ้ายเคาะโต๊ะก็ได้ตามถนัด ฝึกให้คล่อง


2. การนับแบบนี้จะใช้ในกรณีเนื้อร้องมีความช้ามาก ตัวอย่างเพลง สุขสันต์วันเกิด Happy birthday ในท่อนจบ ซึ่งนิยมลากเสียง ท่อน ร้อง Hap - py - birth - day - to - you จะมีจังหวะเร็วช้าและต้องใช้กับตัวโน้ตที่ต่างกันไป อย่างเนื้อร้องท่อนจบ คำว่า you จะเป็น โน้ตตัวกลม ซึ่งมักจะนิยมลากเสียงยาวมาก ยาวจนถึงจังหวะที่ 4 กรณีเล่นกีตาร์ก็จะตีเสียงดัง หรือโซโล่เสียงยาวให้ถึงจังหวะที่ 4

 

ฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวขาว

1. มือซ้ายกดสายกีตาร์ ดีดไปพร้อมกับการฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวกลม โดย กดสายดีดสายเมื่อนับจังหวะ 1 และจังหวะ 3 เท่านั้น จังหวะ 2 และ - 4 ไม่ต้องกด ไม่ต้องดีดสาย หรือจะใช้มือซ้ายเคาะโต๊ะก็ได้ตามถนัด ฝึกให้คล่อง


2. การนับแบบนี้จะใช้ในกรณีเนื้อร้องมีความช้ามาก ตัวอย่างเพลง สุขสันต์วันเกิด Happy birthday ในท่อนจบ ซึ่งนิยมลากเสียง ท่อน ร้อง Hap - py - birth - day - to - you จะมีจังหวะเร็วช้าและต้องใช้กับตัวโน้ตที่ต่างกันไป อย่างเนื้อร้องท่อนจบ คำว่า to จะเป็น โน้ตตัวชาว ซึ่งมีความยาว 2 จังหวะ เวลาร้องก็ลากเสียงให้ยาวจนถึงจังหวะที่ 4

 

ฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวดำ

1. ฝึกตบเท้าโดยทุกคร้้งที่ตบเท้าลงพื้นให้นับ 1 - 2 - 3 - 4 วนซ้ำแบบนี้ ฝึกให้คล่อง


2. การนับแบบนี้จะใช้ในกรณีเนื้อร้องมีความเร็วในการร้องมากขึ้น ตัวอย่างเพลง สุขสันต์วันเกิด Happy birthday ท่อนร้อง Hap - py - birth - day - to - you จะมีจังหวะเร็วช้าและต้องใช้กับตัวโน้ตที่ต่างกันไป อย่างเนื้อร้อง day - to - you จะเป็นโน้ตตัวดำ

 

ฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

1. ฝึกตบเท้าโดยเพิ่มความเร็วในการนับอีก 1 เท่าตัวต่อหนึ่งจังหวะตามภาพ 2. จากที่นับ 1 - 2 - 3 - 4 ก็นับเป็นชุด 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 3. แบ่งจังหวะการ ยกเท้า ตบเท้า ยกเท้า เป็น 2 ช่วง ยกเท้า นับ 1 ตบเท้า นับ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 ตามจังหวะที่กำลังนับ เพื่อให้ รู้ว่าได้นับถึงจังหวะใดแล้ว


4. การนับแบบนี้จะใช้ในกรณีเนื้อร้องมีความเร็วในการร้องมากขึ้น ตัวอย่างเพลง สุขสันต์วันเกิด Happy birthday ท่อนร้อง Hap - py - birth - day - to - you จะมีจังหวะเร็วช้าและต้องใช้กับตัวโน้ตที่ต่างกันไป อย่างเนื้อร้อง day - to จะเป็นโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

 

ฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น

1. ฝึกตบเท้าโดยเพิ่มความเร็วในการนับอีก 4 เท่าตัวต่อหนึ่งจังหวะตามภาพ 2. จากที่นับ 1 - 2 - 3 - 4 ก็นับเป็นชุด 1-2-1-4 | 1-2-2-4 | 1-2-3-4 | 1-2-4-4 3. แบ่งจังหวะการ ยกเท้า ตบเท้า ยกเท้า เป็น 4 ช่วง แล้วนับเลขให้ลงตัว 1-2-1-4 จะไม่ใช้ 1-2-3-4 เพราะจะทำให้ไม่รู้ว่าได้นับ ถึงจังหวะใดแล้ว จึงต้องใช้ 1-2-1-4 ใช้ 1-4 เพื่อให้รู้ว่า กำลังนับถึงจังหวะที่ 1


4. การฝึกนับแบบนี้ เอาไว้ใช้กับเนื้อร้องที่มีความเร็วมากขึ้น ซึ่งจะใช้โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น ตัวอย่างเพลง สุขสันต์วันเกิด Happy birthday ท่อนร้อง Hap - py - birth - day - to - you จะมีจังหวะเร็วช้าและต้องใช้กับตัวโน้ตที่ต่างกันไป อย่างเนื้อร้อง Hap - py - จะเป็น โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น

 

การใส่คอร์ดในเนื้อร้อง

การใส่คอร์ดในเนื้อหานั้น จะมีเทคนิคง่ายๆ ก็คือ การโซโล่หรือเล่นไปตามเนื้อร้องลงที่โน้ตตัวใดก็ลองใส่คอร์ดตัวนั้น เช่น - birth โน้ตตัว A ก็จับใส่ Am - you โน้ตตัว B ให้ใช้ G7 หรือ G จะใกล้เคียง - Day โน้ตตัว E ก็ใช้ Em - you โน้ตตัว D ก็ใช้ Dm - you โน้ตตัว C ก็ใช้ C

 

สรุป

เพลง Happy birthday to you น่าจะร้องกันได้ทุกคน ดังนั้นจึงสามารถใช้เพลงนี้ ฝึกการออกเสียง คำไหนออกเสียงยาว เสียงสั้น ต้องสามารถแยกแยกออกได้ เสียงร้องนั้น ตรงกับโน้ตตัวใด เช่น
1. you ท่อนจบ นิยมลากเสียงยาว ประมาณ 4 จังหวะ ก็จะตรงกับโน้ตตัวกลม
2. ท่อนร้องก่อนจะจบ เช่น to - you คำว่า to จะลากเสียงยาวเล็กน้อย ไป 2 จังหวะ ก็จะใช้โน้ตตัวขาว
3. ท่อนร้อง day - to - you ร้องลงกับจังหวะตบเท้าลงพื้น ก็จะมีความยาว 1 จังหวะ ก็จะใช้โน้ตตัวดำ
4. ท่อนร้อง day - to จะร้องเร็วขึ้น โดยมีความยาว เศษหนึ่งส่วนสอง จังหวะ ก็จะใช้โน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น
5. ท่อนร้อง Hap - py จะร้องเร็วมากยิ่งขึ้น โดยความเร็วจะอยู่ประมาณ โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น

ทดสอบเล่นตามโน้ตที่แต่งไว้ด้วยโปรแกรม Power Tab Editor

Power Tab Editor เป็นโปรแกรมสำหรับทำแทปสำหรับเล่นกีตาร์ ให้นำโน้ตที่ได้แต่งไว้ ไปใส่ในโปรแกรม เพื่อลองเล่นดูว่า ทำนอง ความเร็วของตัวโน้ตตรงตามที่ต้องการหรือไม่ โปรแกรมนี้ใช้งานไม่ยาก ลองกดตามช่องต่างๆ เช่น สาย 6 ช่องที่ 3 จากนั้นก็คลิกสาย 6 แล้วพิมพ์เลข 3 ลงไป ก็จะได้โน้ตตัว G สาย 6 ช่องที่ 5 ก็จะเป็นโน้ตตัว A ก่อนจะพิมพ์ตัวเลข ก็อย่าลืมคลิกเลือกตัวโน้ตด้านล่างก่อน

 

การฝึกแต่งเพลง ทำเพลง แต่งทำนอง ก็ต้องเข้าใจความสั้นยาวของจังหวะ ต้องรู้ว่าคำร้องประมาณนี้ใช้ตัวโน้ตอะไร ก็จะแต่งเพลง พร้อมทำตัวโน้ต หรือจะใส่เสียงดนตรีเข้าไป ก็ไม่ยากแล้ว เพราะรู้ว่าจะต้องใส่อะไรลงไปที่จังหวะใด ผู้เขียนแนะนำให้ใช้เพลง Happy Birth day ฝึกแต่งแปลง พร้อมดัดแปลง แต่งเติม ทำเสียงร้องให้ยาวหรือสั้น หรือเร็ว หรือยืด ฝึกให้คล่อง ก็จะแต่งเพลง ทำเพลงได้ไม่ ยาก

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แนะนำเทมเพลท ProtostarPlus สำหรับผู้ทำเว็บไซต์ด้วย Joomla 3

แนะนำเทมเพลท ProtostarPlus สำหรับผู้ทำเว็บไซต์ด้วย Joomla 3 โดยเฉพาะผู้ที่ใช้เทมเพลทมาตรฐานของ Joomla อย่าง Protostar ซึ่งแม้จะมีการปรับแต่งเว็บอย่างดีแล้ว แต่หากมีการอัพเดท Joomla ก็จะลบไฟล์เทมเพลท template. อ่านเพิ่มเติม..