ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบกับคนไม่ดี คนชั่ว คนเลว ที่มีนิสัยไม่ดีติดตัว สันดานขี้โกง ไว้ใช้ไม่ได้ พร้อมจะสร้างปัญหา สร้างความเดือดร้อนให้คนใกล้ตัวเสมอเมื่อมีโอกาส

ตัวอย่าง :

คนเรามีหลายประเภท บางคนก็เป็นคนดีจริงๆ แต่บางคนก็เป็นคนชั่ว คนไม่ดีที่ไม่สามารถแก้ไข หรือสอนอะไรได้ เกิดมาเพื่อจะ เป็นคนชั่ว คนไม่ดี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เป็นคนประเภท คดในข้อ งอในกระดูก การคบคนประเภทนี้ต้องระวัง อย่าได้ไว้ใจ อย่างเด็ดขาด

คนไม่ดีที่มีลักษณะเป็นคนคดในข้อ งอในกระดูก ไว้ใจไม่ได้ มีนิสัยเอาเปรียบคนอื่นนั้น ในสังคมเรามีมากมาย การวางตัวกับคน เหล่านี้ต้องระวัง และศึกษาให้รอบคอบถึงผลเสียที่จะตามมา เพราะคนเหล่านี้ไม่รู้จักบุญคุณใคร พร้อมจะนำความเดือดร้อนมาให้หาก เห็นผลประโยชน์ที่ตัวเองสามารถตักตวงได้ การคบกันต้องวางระยะห่างให้ดี ระวังในเรื่องความสัมพันธ์อย่าให้ใกล้ชิดกันมากเกินไปนัก อาจจะนำความเดือดร้อนมาให้

พนักงานที่ถูกไล่ออก นิสัยไม่ดี ชอบลักขโมย ยักยอกทรัพย์ของบริษัท เป็นคนคดในข้อ งอในกระดูก แม้จะได้รับโอกาสจากเจ้าของ บริษัทให้ทำงานต่อ แต่ก็ไม่ช่วยให้สำนึก ยังแอบทำความผิดซ้ำซาก จนต้องถูกไล่ออก

สำนวน สุภาษิตที่ คล้ายกัน :

เด็กนักเรียนบางคนต้องย้ายโรงเรียนบ่อยๆ เพราะนิสัยไม่ดี บางคนก็มีนิสัยขี้ขโมย ชอบเอาเปรียบคนอื่น เกเร คดในข้องอในกระดูก โรงเรียนต้องให้ออก เพราะสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง