บทความที่สร้างด้วย Joomla 3.7 ขึ้นไป หากพบปัญหานำภาพมาทำเป็นภาพธัมเนลประจำบทความไม่ได้ ให้ทำการฟิกหรือซ่อมฐานข้อมูล MySQL ก็จะสามารถแทรกได้ตามปกติ

 

ตัวอย่างภาพธัมเนลประจำบทความใน Joomla นิยมใช้ภาพขนาดเล็กประกอบกับย่อหน้าแรกของบทความดังภาพด้านล่าง ในบางครั้งอาจจะเกิดปัญหา ทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเสริมหรือปรับแต่งระบบแต่อย่างใด แต่ปัญหานี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง

 

ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา

1. เมื่อมีการทำบทความในการแทรกภาพธัมเนลประจำบทความ จะไปที่แท็ป Image and Links จากนั้นคลิก Select เพื่อไปเลือกภาพธัมเนล


2. คลิกเลือกภาพที่ต้องการ แล้วคลิก Insert หากปุ่มไม่ทำงาน คลิกแล้วก็เงียบ นิ่ง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้คลิกปุ่ม x หรือ Cancel เพื่อปิดหน้าจอดังกล่าวไปก่อน


3. คลิกที่ Extensions>>Manage>>Database
4. คลิกที่ Fix เพื่อทำการซ่อมฐานข้อมูล MySQL


5. ให้ลองแทรกภาพธัมเนลอีกครั้ง ก็จะสามารถแทรกภาพเข้ามาได้ ปัญหานี้อาจจะเกิดในบางครั้ง ซึ่งผู้เขียนก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ตัดและรวมวิดีโอเข้าด้วยกันในมือถือแอนดรอยด์

บทความสอนตัดบางส่วนในวิดีโอที่ได้ถ่ายไว้และนำวิดีโอมารวมเข้าด้วยกัน ต่อกันให้เป็นวิดีโอเรื่องเดียวโดยใช้แอปในมือถือแอนดรอยด์ การทำวิดีโอในลักษณะนี้ จำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะการถ่ายวิดีโอย่อมจะมีบางฉาก บางช่วงที่ไม่ต้องการ จำเป็นต้องตัดทิ้งเพื่อเลือกเอาเฉพาะฉากที่ต้องการเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง proofread proofread proofread พิสูจน์อักษร ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น