บทความที่สร้างด้วย Joomla 3.7 ขึ้นไป หากพบปัญหานำภาพมาทำเป็นภาพธัมเนลประจำบทความไม่ได้ ให้ทำการฟิกหรือซ่อมฐานข้อมูล MySQL ก็จะสามารถแทรกได้ตามปกติ

 

ตัวอย่างภาพธัมเนลประจำบทความใน Joomla นิยมใช้ภาพขนาดเล็กประกอบกับย่อหน้าแรกของบทความดังภาพด้านล่าง ในบางครั้งอาจจะเกิดปัญหา ทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเสริมหรือปรับแต่งระบบแต่อย่างใด แต่ปัญหานี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง

 

ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา

1. เมื่อมีการทำบทความในการแทรกภาพธัมเนลประจำบทความ จะไปที่แท็ป Image and Links จากนั้นคลิก Select เพื่อไปเลือกภาพธัมเนล


2. คลิกเลือกภาพที่ต้องการ แล้วคลิก Insert หากปุ่มไม่ทำงาน คลิกแล้วก็เงียบ นิ่ง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้คลิกปุ่ม x หรือ Cancel เพื่อปิดหน้าจอดังกล่าวไปก่อน


3. คลิกที่ Extensions>>Manage>>Database
4. คลิกที่ Fix เพื่อทำการซ่อมฐานข้อมูล MySQL


5. ให้ลองแทรกภาพธัมเนลอีกครั้ง ก็จะสามารถแทรกภาพเข้ามาได้ ปัญหานี้อาจจะเกิดในบางครั้ง ซึ่งผู้เขียนก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

จับภาพในวิดีโอที่เล่นในคอมพิวเตอร์ด้วย GOM PLAYER

โปรแกรมเล่นวิดีโอ GOM PLAYER จะมีคำสั่งให้จับภาพในวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่ในขณะนั้น สะดวกมาก หากต้องการนำ ภาพไปใช้งาน GOM PLAYER เป็นโปรแกรมที่ควรมีในคอมพิวเตอร์ของเรา เพราะมีความสามารถที่โดดเด่น 2 ประการด้วยกันคือ สามารถเล่นไฟล์วิดีโอได้ทุกแบบ และสามารถจับภาพในวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่ได้เช่นกัน ซึ่งโปรแกรม Windows Media Player ที่มากับ Windows จะไม่สามารถทำได้   อ่านเพิ่มเติม..