ภาพเคลื่อนไหวแบบ Mpg, Gif Animation และ Flash

ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแบบ Mpg
เป็นลักษณะการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องดิจิตอล วิธีสร้างก็ไม่ยากใช้กล้องถ่ายภาพ ได้ตามอำเภอใจ เสร็จแล้วก็จะไฟล์แบบ Mpg ตามต้องการ

ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแบบ Gif Animation
เป็นลักษณะการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Gif ส่วนใหญ่จะใช้บนอินเตอร์เน็น พบเห็นได้ตาม เว็บไซท์ต่างๆ เป็นภาพเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนจากภาพหนึ่งเป็นอีกภาพหนึ่ง วนซ้ำไปเรื่อยๆ เพื่อโฆษณา สินค้าหรือแนะนำบริการ

ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแบบ Flash
เป็นลักษณะการสร้างภาพเคลื่อนด้วยโปรแกรม Flash ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก เช่น เดียวกัน นิยมใช้บนอินเตอร์เน็ตมากกว่าจะนำมาใช้ในโปรแกรม Authorware


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

คู่มือจดโดเมนเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ด้วยตนเอง

รวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจดโดเมน การเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ การจัดการกับไฟล์ในพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์ การติดตั้งโปรแกรมทำ เว็บไซต์ การต่ออายุโดเมน การเพิ่มโดเมนเว็บไซต์ ขนาดไฟล์ : 9. อ่านเพิ่มเติม..