บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ชาติเสือจับเนื้อกินเอง สู้ด้วยลำแข้งตัวเอง สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเอง

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้ เปรียบเทียบการทำมาหากิน การสร้างเนื้อสร้างตัว จนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยตัวเอง พึ่งตัวเอง อ่านเพิ่มเติม..