บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ลูกเก่งเหมือนพ่อแม่ในเรื่องเดียวกัน

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนเก่งรุ่นลูกที่เก่งเหมือนพ่อแม่ เก่งในเรื่องเดียวกัน ลูกไม้หล่นไม่ ไกลต้น บางคนพ่อแม่เป็นดาราดัง เป็นนักแสดงที่เก่ง มีลูก ลูกก็เก่งการแสดงเหมือนกับพ่อแม่ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง underfeed underfed underfed ให้กินน้อยไป ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น