รวมตัวอย่างการใช้บุรุษสรรพนาม I, You, We, He, She, They, It ซึ่งจะใช้แทนชื่อบุคคลที่กล่าวถึง แทนการเรียกชื่อบ่อยๆ ก็ใช้ สรรพนามเหล่านี้ ตัวอย่างประโยคที่ใช้สรรพนามเหล่านี้ คำอ่าน คำแปล เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการนำไปแต่งประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้คำสรรพนามเหล่านี้

 

ตัวอย่างการใช้สรรพนาม I, You, We, He, She, They และ It แทนบุคคลแบบต่างๆ

 

สรรพนาม I

สรรพนาม I หรือ ฉัน จะใช้แทนตัวผู้พูด เพื่อจะไม่ได้ต้องพูดถึงหรือกล่าวถึงชื่อตัวเองอยู่บ่อยๆ ใช้ในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง แทนที่จะแต่งประโยคด้วยการใช้ชื่อตัวเอง ก็ใช้ I/ไอ/ฉัน แทนการเรียกชื่อตัวเอง นอกจากนี้อาจจะใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัว

 

ตัวอย่างประโยคการใช้สรรพนาม I

My name is Tom
มาย เนม อิส ทอม
ฉัน ชื่อ ทอม

 

I am a teacher.
ไอ แอม อะ ทีเฉ่อะ
ฉันเป็นครู I/ไอ/ฉัน ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค อยู่ข้างหน้าคำกริยา am/แอม/เป็น แต่ถ้าไม่ใช้สรรพนาม I แทนชื่อ Tom ก็จะ ต้องพูดแต่ชื่อตัวเองซ้ำๆ เช่น Tom is a teacher, Tom is.... เรียกชื่อซ้ำๆ ก็ไม่น่าฟัง

 

I have two kids
ไอ แฮฟ ทู คิดสฺ
ฉัน มี ลูก สองคน I/ไอ/ฉัน ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค อยู่ข้างหน้าคำกริยา have/แฮฟ/มี

 

สรรพนามที่เกี่ยวข้องกับ I

สรรพนาม I/ไอ/ฉัน จะมีสรรพนามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเช่น me(ฉัน), my(มาย), mine(มายนฺ), myself(มายเซลฟึ)
The dog bites me.
เดอะ ด้อก ไบทสึ มี
สุนัข กัด ฉัน กรณีที่สรรพนามไอ ทำหน้าที่เป็นกรรมจะใช้ me ไม่ใช้ The dog bites I. /สุนัขกัดไอนะ ต้องใช้ The dog bites me. ต้อง วางไว้หลังคำกริยา ก็คือ bites /ไบท์สึ /กัด

 

This is my pen.
ดิส อิส มาย เพ็น
นี่คือปากกาของฉัน ใช้ my pen /มาย เพ็น เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ใช้ my + สิ่งของ my อะไร ก็ว่าไป

 

Your pen is red. Mine is blue
ยัว เพน อิส เรด. / มายนฺ อีส บลู
ปากกาของคุณเป็นสีแดง ปากกาของฉันเป็นสีน้ำเงิน ใช้ Mine/มายนฺ/ของฉัน แทนการพูดยาวๆ ว่า my pen แต่ทั้งนี้ต้องกล่าวถึงเรื่อง เดียวกัน เช่น พูดถึงเรื่องปากกา /Pen/เพ็น

 

I learn English by myself.
ไอ เลิน อิงลิช บาย มายเซลฟึ
ฉันเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ประโยคที่หมายถึงการทำอะไรด้วยตัวฉันตัวเอง ให้เติม by myself /บาย มายเซลฟึ / ด้วยตัวของฉัน เอง

ศึกษาเพิ่มเติม รวมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ฉัน I, me, my, mine, myself


สรรพนาม You

สรรพนาม You /ยู หรือ คุณ จะใช้แทนตัวผู้ที่เรากำลังสนทนาด้วย หรือคู่สนทนาของเราในขณะนั้น ถ้าเปรียบสรรพ I เป็น ผม สรรพนาม You ก็เป็น คุณ หรือ ฉัน เธอ หากเทียบกับภาษาไทยของเรา

 

ตัวอย่างประโยคการใช้สรรพนาม You

You are the teacher.
ยู อาร์ เดอะ ทีเฉอะ
คุณเป็นครู

 

You have two kids
ยู แฮฟ ทู คิดสฺ
คุณ มี ลูก สองคน

สรรพนามที่เกี่ยวข้องกันกับ You

สรรพนาม you/ยู/คุณ จะมีสรรพนามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเช่น your(ยัว), yours(ยัวสึ), yourself(ยัวเซลฟึ), yourselves(ยัวเซลสึ) The dog bites you.
เดอะ ด็อก ไบทสฺี ยู
สุนัขกัดคุณ สรรพนาม you ในที่นี้จะทำหน้าที่เป็น กรรม ต้องวางไว้หลังคำกริยา ใช้ you แทนการระบุชื่อผู้ถูกสุนัขกัด

 

This is your pen.
ดิส อิส ยัว เพน
นี่คือปากกาของคุณ ใช้ your pen /ยัว เพ็น เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ใช้ your + สิ่งของ your อะไร ก็ว่าไป

 

My pen is red. Yours is blue
มาย เพ็น อิส เรด. / ยัวสึ อีส บลู.
ปากกาของฉันเป็นสีแดง ปากกาของคุณเป็นสีน้ำเงิน ใช้ Yours/ยัวสึ/ของคุณ แทนการพูดยาวๆ ว่า your pen แต่ทั้งนี้ต้องกล่าวถึงเรื่อง เดียวกัน เช่น พูดถึงเรื่องปากกา /Pen/เพ็น

 

You can learn English by yourself
ยู แคน เลิน อิงลิช บาย ยัวเซลฟึ
คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ประโยคที่หมายถึงการทำอะไรด้วยตัวฉันตัวเอง ให้เติม by myself /บาย มายเซลฟึ / ด้วย ตัวของฉันเอง

ศึกษเพิ่มเติม รวมประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้คุณ you, your, yours และ yourselves


สรรพนาม We

สรรพนาม We/วี หรือ พวกเรา จะใช้แทนตัวผู้พูดที่กล่าวรวมผู้อื่นในกลุ่มด้วย ก็คือ พวกเรา สะดวกไม่ต้องระบุชื่อทุกคนเมื่อต้อง การกล่าวถึงบุคคลทั้งหมดในกลุ่ม

ตัวอย่างประโยคการใช้สรรพนาม We

We come from Thailand.
วี คัม ฟรอม ไทยแลนด์
พวกเรามาจากประเทศไทย สรรพนาม We/วี ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยควางไว้หน้าคำกริยา

 

We are teachers.
วี อาร์ เดอะ ทีเฉอะสี
พวกเราเป็นครู

 

We have two kids
วี แฮฟ ทู คิดสฺ
พวกเรา มี ลูก สองคน

 

สรรพนามที่เกี่ยวข้องกับ We

สรรพนาม We/วี/พวกเรา จะมีสรรพนามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเช่น us(อัส), our(อาวเออร์), ours(อาวเออร์สึ), ourselves(อาวเวอเซล สึ) The dogs bite us.
เดอะ ด็อก ไบทสฺี อัส
สุนัขหลายตัวรุมกัดพวกเรา สรรพนาม us ในที่นี้จะทำหน้าที่เป็น กรรม วางไว้หลังคำกริยา

These are our pens.
ดิส อาร์ อาวเออ เพนสึ
ทั้งหมดนี้เป็นปากกาของพวกเรา ใช้ our pens. /อาวเออ เพนสึ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของปากกาเหล่านั้น

 

His son sits on the left. Ours sits on the right.
ฮิส ซัน ซิทสึ ออน เดอะ เลฟทึ. / อาวเออสึ ซิทสึ ออน เดอะ ไรทึ.
ลูกชายของเขานั่งอยู่ทางซ้ายมือ ลูกชายของเรานั่งอยู่ทางขวามือ ใช้ Ours/อาวเออสึ/ของพวกเรา แทนการพูดยาวๆ ว่า our son แต่ทั้ง นี้ต้องกล่าวถึงเรื่องเดียวกัน เช่น พูดถึงเรื่องลูกชาย

 

We learn English by ourselves.
วี เลิน อิงลิช บาย อาวเวอร์เซลฟึ
พวกเราเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวพวกเราเอง ประโยคที่หมายถึงการทำอะไรด้วยตัวเอง ให้เติม by ourselves. /บาย อาวเวอร์เซลฟึ / ด้วยตัวพวกเราเอง


ศึกษาเพิ่มเติม รวมประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ พวกเรา We, us, our, ours, ourselves


สรรพนาม He

สรรพนาม He/ฮี หรือ เขา จะใช้แทนบุคคลที่สามที่ได้กล่าวถึงขณะสนทนา โดยจะเป็นผู้ชาย เพศชาย และบุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่ใน วงสนทนาในขณะนั้น อยู่ที่อื่น

 

ตัวอย่างประโยคการใช้สรรพนาม He

He is the teacher.
ฮี อีส เดอะ ทีเฉอะ
ฮีเป็นครู ใช้ He ทำหน้าที่เป็นประธาน วางไว้หน้าสุดของประโยค ตามด้วยคำกริยา

 

He has two dogs
ฮี แฮส ทู คิดสฺ
เขา มี ลูก สองคน

 

สรรพนามที่เกี่ยวข้องกับสรรพนาม He

สรรพนาม He/ฮี/เขา จะมีสรรพนามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเช่น him(ฮิม), his(ฮิส), himself(ฮิมเซลฟึ)
The dogs bite him.
เดอะ ด็อก ไบท ฮิม
สุนัขหลายตัวรุมกัดเขา สรรพนาม him ในที่นี้จะทำหน้าที่เป็น กรรม วางไว้หลังคำกริยา

 

These are his pens. เหล่านี้คือปากกาของเขา ใช้ his pen /ฮิส เพ็น เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

My son sits on the left. His sits on the right.
มาย ซัน ซิทสึ ออน เดอะ เลฟทึ. / ฮิส ซิทสึ ออน เดอะ ไรทึ.
ลูกชายของฉันนั่งอยู่ทางซ้ายมือ ลูกชายของเชานั่งอยู่ทางขวามือ ใช้ His/ฮิสสึ/ของเขา แทนการพูดยาวๆ ว่า His son แต่ทั้งนี้ ต้องกล่าวถึงเรื่องเดียวกัน เช่น พูดถึงเรื่องลูกชาย

 

He learns English by himself.
ฮี เลินสึ อิงลิช บาย อาวเวอร์เซลฟึ
เขาเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเขาเอง ประโยคที่หมายถึงการทำอะไรด้วยตัวเอง ให้เติม by himself.. /บาย ฮิมเซลฟึ /ด้วยตัวเขาเอง


ศึกษเพิ่มเติม ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย เขา / he, his, him และ himself


สรรพนาม She

สรรพนาม She/ชี หรือ หล่อน/เธอ จะใช้แทนบุคคลที่สามที่ได้กล่าวถึงขณะสนทนา โดยจะเป็นผู้หญิง เพศหญิง และบุคคลดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาในขณะนั้น อยู่ที่อื่น

 

ตัวอย่างประโยคการใช้สรรพนาม She

She is the teacher.
ชี อีส เดอะ ทีเฉอะ
หล่อนเป็นครู ใช้ She ทำหน้าที่เป็นประธาน วางไว้หน้าสุดของประโยค ตามด้วยคำกริยา

 

She has two dogs
ชี แฮส ทู คิดสฺ
หล่อน มี ลูก สองคน

 

สรรพนามที่เกี่ยวข้องกับสรรพนาม She

สรรพนาม She/ฮี/เขา จะมีสรรพนามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเช่น hers(เฮอสึ), herself(เฮอเซลสึ)
The dogs bites her.
เดอะ ด็อก ไบท เฮอ
สุนัขหลายตัวรุมกัดหล่อน สรรพนาม her ในที่นี้จะทำหน้าที่เป็น กรรม วางไว้หลังคำกริยา

 

These are her pens.
ดิส อาร์ เฮอ เพ็นสึ
เหล่านี้คือปากกาของหล่อน ใช้ her pens /เฮอ เพ็น เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

 

My son sits on the left. Hers sits on the right.
มาย ซัน ซิทสึ ออน เดอะ เลฟทึ. / เฮอสึ ซิทส ออน เดอะ ไรทึ.
ลูกชายของฉันนั่งอยู่ทางซ้ายมือ ลูกชายของหล่อนนั่งอยู่ทางขวามือ ใช้ Hers/เฮอสึ/ของหล่อน แทนการพูดยาวๆ ว่า Her son แต่ทั้งนี้ ต้องกล่าวถึงเรื่องเดียวกัน เช่น พูดถึงเรื่องลูกชาย

 

She learn English by herself.
ชี เลินสึ อิงลิช บาย อาวเวอร์เซลฟึ
หล่อนเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ประโยคที่หมายถึงการทำอะไรด้วยตัวเอง ให้เติม by herself.. /บาย เฮอเซลฟึ /ด้วยตัวเธอเอง

 


สรรพนาม They

สรรพนาม They/เดย์ หรือ พวกเขา จะเป็นสรรพนามที่กล่าวถึงบุคคลที่ 3 ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือเป็นกลุ่ม ไม่แยกเพศ หญิงหรือชาย ในการสนทนา การใช้สรรพนามแบบนี้ จะมีประโยชน์ เพราะไม่ต้องเสียเวลาระบุชื่อบุคคลที่ได้กล่าวถึง ใช้สรรพนามว่า พวกเขา ก็เป็นที่ เข้าใจกันว่า มีใครบ้าง

 

ตัวอย่างประโยคการใช้สรรพนาม They

They come from Thailand.
เดย์ คัม ฟรอม ไทยแลนด์
พวกเขามาจากประเทศไทย สรรพนาม They/เดย์ ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยควางไว้หน้าคำกริยา

 

They are teachers.
เดย์ อาร์ เดอะ ทีเฉอะสี
พวกเขาเป็นครู

 

They have two kids
เดย์ แฮฟ ทู คิดสฺ
พวกเขา มี ลูก สองคน

 

สรรพนามที่เกี่ยวข้องกับ They

สรรพนาม They/เดย์/พวกเขา จะมีสรรพนามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเช่น them(เด็ม), their(แดร์), theirs(แดร์สึ), themselves(เด มเซลสึ) The dogs bites them.
เดอะ ด็อก ไบทสฺี เด็ม
สุนัขหลายตัวรุมกัดพวกเขา สรรพนาม them/พวกเขา ในที่นี้จะทำหน้าที่เป็น กรรม วางไว้หลังคำกริยา

 

These are their pens.
ดิส อาร์ แดร์ เพนสึ
ทั้งหมดนี้เป็นปากกาของพวกเขา ใช้ their pens. /แดร์ เพนสึ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของปากกาเหล่านั้น

 

His son is on the left. Theirs is on the right.
His son sits on the left. Theirs sits on the right.
ฮิส ซัน ซิทสึ ออน เดอะ เลฟทึ. / แดร์สึ ซิทสึ ออน เดอะ ไรทึ.
ลูกชายของเขานั่งอยู่ทางซ้ายมือ ลูกชายของพวกเขานั่งอยู่ทางขวามือ ใช้ Theirs/แดร์สึ/ของพวกเขา แทนการพูดยาวๆ ว่า Their son แต่ทั้งนี้ต้องกล่าวถึงเรื่องเดียวกัน เช่น พูดถึงเรื่องลูกชาย

 

They learn English by themselves.
แดร์ เลิน อิงลิช บาย อาวเวอร์เซลฟึ
พวกเขาเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวพวกเราเอง ประโยคที่หมายถึงการทำอะไรด้วยตัวเอง ให้เติม by ourselves. /บาย อาวเวอร์เซลฟึ / ด้วยตัวพวกเราเอง


ศึกษเพิ่มเติม รวมประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ พวกเขา They, them, their, theirs, themselves


สรรพนาม It

สรรพนาม It/อิท หรือ มัน สรรพนามแบบนี้นิยมใช้เมื่อกล่าวถึงสัตว์ สิ่งของ เหตุธรรมชาติ สิ่งที่เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ จะ สร้างประโยคโดยใช้ It ในหลายรูปแบบ

 

ตัวอย่างประโยคการใช้สรรพนาม It

It is my dog.
อิท อิส มาย ด้อก
มันเป็นสุนัขของฉัน สรรพนาม It ทำหน้าที่เป็นประธาน It หมายถึงสุนัข

 

It rain a lot
อิท เรน อะ ล็อท
ฝนตกหนักมาก ใช้ It ในการกล่าวถึงเหตุการณ์ธรรมชาติ

 

It's your turn
อิทสะ ยัวเทิน
มันถึงคราวของคุณแล้ว หรือ ถึงตาคุณแล้ว

 

It must have been dream.
อิท มัสทฺ แฮฟ บีน ดรีม
มันต้องเป็นความฝัน (แน่ๆ)

 

สรรพนามที่เกี่ยวข้องกับสรรพนาม It

สรรพนาม It/อิท/มัน จะมีสรรพนามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเช่น its(อิทสึ), itself(อิทเซลฟึ) It is a dog. / It's a dog.
อิท อิส อะ ด้อก / อิท สะ ด้อก
มันเป็นสุนัข หรือมันคือสุนัข

 

It wags its tail slowly.
อิท แว็กสึ อิทสึ เทล สโลหลิ
มันกระดิกหางของมันช้าๆ ใช้ its tail/อิทสึ เทล ในความหมายว่า หางของมัน กระดิกหางของมัน

 

My Cat can learn catching the rat by itself.
มาย แคช แคน เลิน แคชชิ่ง เดอะ แรท บาย อิทเซลฟึ
แมวของฉันสามารถเรียนรู้วิธีจับหนูได้ด้วยตัวมันเอง

ศึกษเพิ่มเติม ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย มัน / It, it, its และ itself