โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ

แอปดิกชันนารีอังกฤษ ไทย สำหรับมือถือหรือแท็บเล็ต Android ที่จำเป็นต้องมีติดเครื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ กำลัง เรียน นักเขียน เพราะมีทั้งคำศัพท์ การออกเสียง คำแปลเป็นภาษาไทย คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยค

การแปลงในลักษณะนี้จะคล้ายกับภาษาคาราโอเกะ ฉันจะไปโรงเรียน Chan cha pai rorgrian. เหมาะสำหรับการทำบทเรียนไว้สอน ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ หรือไว้ใช้เขียนข้อความ ชื่อเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ฉับพลันทันด่วน เหตุการ์ที่เกิดขึ้นเร็วมาก จนตั้งตัวไม่ทัน

ความหมาย : ฉับพลันทันด่วน เป็นสำนวนที่มักจะใช้พูดเปรียบเทียบเหตุการ์ที่เกิดขึ้นเร็วมาก ไม่สามารถคาดเดาได้เลย ไม่มีเวลาเตรียมตัวรับมือ ตั้งรับ ตั้งตัวไม่ทัน อ่านเพิ่มเติม..