Sponsored Ads


โปรแกรมเหล่านี้ สามารถช่วยเราสร้างอีบุ๊คแบบต่างๆ เพื่อขายได้ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยเราเอง
1. โปรแกรมพิมพ์เอกสาร และช่วยจัดหน้า จัดรูปเล่มอีบุ๊ค ปกติในเครื่องเราก็มี Word, Wordpad, Notepad หรือ Open Office ให้ใช้อยู่แล้ว

2. Kompozer โปรแกรมสำหรับพิมพ์เนื้อหาของหนังสืออีบุ๊ค แก้ไขไฟล์ HTML สร้างสารบัญให้อีบุ๊ค ใส่ภาพประกอบในหนังสือ เหมาะสำหรับจัดรูปเล่มหนังสือแบบง่ายๆ เนื้อหาในเล่มไม่ซับซ้อน

3. โปรแกรมจัดรูปเล่มหนังสือโดยเฉพาะ อย่าง Publisher, PageMaker หรือ Adobe Indesign การออกแบบด้วยโปรแกรมเหล่านี้จะจัดรูปเล่มได้สวยกว่าใช้โปรแกรม Word หรือ Kompozer

4. PDFill Free PDF Writer โปรแกรมแปลงไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ภาพแบบ JPG

5. CutePDF Writer แปลงไฟล์เอกสารใน Word หรือโปรแกรมใดๆ ให้เป็นไฟล์ PDF ที่สามารถนำไปเปิดกับเครื่อง Amazon Kindle ได้ทันที

6. Screenhunter ไว้จับภาพ เพื่อนำภาพในอินเตอร์เน็ตมาทำภาพประกอบ

7. FastStone Photo Resizer โปรแกรมช่วยลดขนาดภาพ เช่น ภาพประกอบมีขนาดใหญ่ ก็สามารถลดขนาดพร้อมกันได้ทั้งโฟลเดอร์ ประหยัดเวลาลดเองทีละภาพ และยังใส่ลายน้ำ เอฟเฟ็คต์แบบต่างๆ ให้กับภาพใด้ อีกอ้วย

8. Photoscape โปรแกรมจัดการภาพอีกโปรแกรมหนึ่ง สามารถตกแต่งภาพ พิมพ์ข้อความลงบนภาพ ทำกรอบ ทำบอลลูนให้กับภาพก็ได้

 

แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรม
สำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้ ซึ่งมีโปรแกรมต่างๆ ครบตามที่แนะนำ
Sourceforge.net
Download.com
Filehipho.com
Softpedia.com


Sponsored Ads