Sponsored Ads

อีบุ๊คแบบ PDF เป็นรูปแบบของอีบุ๊คที่พื้นฐานที่สุด สร้างง่ายที่สุด และสามารถส่งเข้าไปจำหน่ายกับตัวแทนขายได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

การจัดรูปเล่มอีบุ๊คแบบ PDF
การจัดรูปเล่มที่ง่ายที่สุด สามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรม Word ที่หลายคนคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ก็สามารถพิมพ์เนื้อหา ใส่ภาพประกอบ แล้ว Save เป็นไฟล์ PDF ได้เลย ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยาก แต่จะต้องติดตั้งโปรแกรมแปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF อย่าง CuteFTP ไว้ในเครื่องเท่านั้นเอง แต่ถ้าหากต้องการรูปเล่มที่สวยงามก็คงต้องใช้โปรแกรมช่วยจัดรูปเล่มหนังสือหรือนิตยสารโดยเฉพาะเช่น Indesign, Microsoft Publisher ส่วนภาพประกอบก็ต้องใช้โปรแกรมแต่งภาพอย่าง Photoshop แต่การใช้โปรแกรมเหล่านี้จะมีค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างสูง

การใช้ฟรีโปรแกรมก็ยังมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานอีกหลายโปรแกรมเช่น พิมพ์เนื้อหาด้วย Office Writer หรือ Kompozer หรือแต่งภาพด้วย Gimp

การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์อีบุ๊คแบบ PDF
หากเป็นการส่งให้ตัวแทนขายเป็นผู้จัดจำหน่าย ทางตัวแทนขายจะมีระบบป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์รองรับไว้แล้ว จึงไม่ต้องกังวลอะไร แต่หากเป็นการขายผ่านเว็บไซต์เราเอง ก็ต้องหาโปรแกรมมาติดตั้งเช่น Acrobat เพื่อช่วยป้องกันเช่น ป้องกันการพิมพ์ลงกระดาษ การแก้ไขเนื้อหา แต่ป้องกันการก็อปปี้ไม่ได้ กรณีคนซื้ออีบุ๊คไปแล้วต้องการจะก็อปปี้แจกเพื่อนๆ นอกเสียจากใส่รหัสแทนตัวลูกค้าแต่ละคนไว้ เพื่อตั้งรหัสให้กับลูกค้าแต่ ละคนเป็นรายๆ ไป หากมีการละเมิดจะได้ตามตัวได้

แต่การขายโดยตัวแทนขายจะป้องกันได้ดีกว่า เพราะส่วนใหญ่จะบังคับให้ใช้อุปกรณ์เฉพาะหรือโปรแกรมเฉพาะไว้อ่าน มีการจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ ทำให้สามารถป้องกันได้มากกว่า


Sponsored Ads