Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$catslug in /home/siamcamp/domains/siamebook.com/public_html/lbro/plugins/content/techline_socialshare/techline_socialshare.php on line 78

บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด มีความผูกพัน ตัดกันไม่ขาด

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับคนด้วยกันเองหรือสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม มีความผูกพันกันมาก ตัดกันไม่ขาด เรามักจะพบเห็นบ่อยๆ ก็คนในครอบครัว ที่ ตัดกันไม่ขาด หรือคู่สามีภรรยาที่เหมือนคู่ทุกข์ คู่ยาก คู่รักคู่แค้น อ่านเพิ่มเติม..