บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สร้างรายงานแบบกำหนดเอง ใน Access 2007

การสร้างรายงานแบบกำหนดเอง ปรับแต่งเองเป็นรูปแบบการสร้างรายงานที่นิยมกันมากกว่าแบบอื่น เพื่อให้ได้หน้าตาเอกสารตามต้องการ อาจจะเสียเวลาปรับแต่ง แต่ได้รายงานที่สวยงามกว่า อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง undertake undertook undertaken รับปาก รับรอง ยอมรับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น