บทที่ 1

ทำความรู้จักโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรม

หน้าจอและส่วนประกอบต่างๆ

การแสดงหรือซ่อนเครื่องมือ

ตัวอย่างงานที่สร้างด้วย Illustaror

?

บทที่ 2

การทำงานกับไฟล์

การสร้างงานใหม่

การบันทึกไฟล์งานเก็บไว้

การปิดไฟล์งาน

การเปิดดูผลงานที่ได้สร้างไว้

?

บทที่ 3

การใช้งานเครื่องมือต่างๆ

แบ่งแยกประเภทของเครื่องมือ

การเรียกใช้เครื่องมือต่างๆ

การใช้งานเครื่องมือช่วยในการสร้างภาพ วาดภาพ

วาดภาพสี่เหลี่ยมด้วย Rectangle Tool

วาดวงรี วงกลมด้วย Ellipse Tool

วาดรูปหลายเหลี่ยมด้วย Polygon Tool

วาดรูปดาวด้วย Star Tool

วาดดวงอาทิตย์ด้วย Flare Tool

วาดเส้นตรงด้วย Line Segment Tool

วาดเส้นโค้งด้วย Arc Tool

วาดรูปขดลวดด้วย Spiral Tool

วาดตารางด้วย Rectangle Grid Tool

วาดรูปขดลวดด้วย Polar Grid Tool

Pencil Tool เครื่องมือวาดเส้น

ทำให้เรียบด้วย Smooth Tool

ลบภาพด้วย Erase Tool

Pen Tool เครื่องมือวาดเส้นแบบจุด

Paintbrush Tool พู่กันวาดภาพ

Brush Library ศูนย์รวมหัวพู่กันแบบต่างๆ

การใช้เครื่องมือพิมพ์ข้อความ Type Tool

การสร้างกราฟหรือแผนภูมิแบบต่างๆ

การใช้งานเครื่องมือช่วยในการแก้ไขภาพ

Selection Tool เครื่องมือไว้เลือกภาพ

เลือกและจัดการภาพด้วย Magic Wand Tool

การเลือกภาพด้วยเครื่องมือ Lasso

การก็อปปี้ภาพ

การย้ายภาพ

การย่อขยายขนาดภาพ

การย่อขยายขนาดภาพด้วยเครื่องมือ Scale Tool

การย่อขยายขนาดภาพด้วยคำสั่ง Scale

การย่อขยายด้วยเครื่องมือ Free Transform Tool

การหมุนภาพ

การหมุนภาพด้วยเครื่องมือ Rotate Tool

การหมุนภาพด้วยคำสั่ง Rotate

กลับภาพด้วยเครื่องมือ Reflect Tool

กลับภาพหรือพลิกภาพด้วยคำสั่ง Reflect

เปลี่ยนรูปทรงภาพด้วยเครื่องมือ Direct Selection Tool

แก้ไขภาพด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Warp Tool

การเบ๊ภาพหรือเอียงภาพ

การตัดแบ่งภาพด้วยเครื่องมือ Scissor

การตัดภาพด้วยเครื่องมือ Knife

ผสมภาพเข้าด้วยกันด้วยเครื่องมือ Blend

การแก้ไขเส้นที่วาดด้วย Pen Tool

การจัดการภาพด้วย Transform Palette

จัดการภาพด้วย Pathfinder

Group รวมหลายๆ ภาพเข้าด้วยกัน

จัดเรียงภาพด้วย Align Palette

วิธีจัดเรียงภาพ

การจัดตำแหน่งภาพบนล่าง

การระบายสีภาพ

การระบายด้วยสีใน Color Palette

การยกเลิกการระบายสี

การยกเลิกการระบายสีภายในภาพ

การยกเลิกการระบายสีเส้นขอบภาพ

การระบายด้วยสีไล่น้ำหนักแบบ Gradient

ปรับแต่งการระบายสีแบบ Gradient

?

การนำภาพสำเร็จรูปเข้ามาในโปรแกรม

ปรับแต่งภาพสำเร็จรูปด้วย Effect แบบต่างๆ

?

บทที่ 4

การทำงานกับเลเยอร์

ลักษณะของเลเยอร์

ส่วนประกอบของเลเยอร์พาเลตต์

การสร้างเลเยอร์ใหม่

การย้ายตำแหน่งเลเยอร์

การลบเลเยอร์

รวมทุกเลเยอร์เข้าด้วยกันเป็นเลเยอร์เดียว

รวมบางเลเยอร์เข้าด้วยกัน

Duplicate ก็อปปี้เลเยอร์ที่เหมือนกัน

การซ่อนเลเยอร์

การล็อคเลเยอร์ป้องกันการแก้ไข

? วิธีสร้างภาพแบบเลเยอร์

?

บทที่ 5

ออกแบบตัวหนังสือ

ลักษณะการพิมพ์ตัวหนังสือแบบต่างๆ

การพิมพ์ข้อความแนวตั้งด้วย Type Tool

พิมพ์ข้อความด้วย Area Type Tool

พิมพ์ข้อความด้วย Type on a Path Tool

พิมพ์ข้อความด้วย Vertical Type Tool

พิมพ์ข้อความด้วย Vertical Type on a Path Tool

พิมพ์ข้อความโค้งเป็นวงกลม

การไดคัทภาพด้วยข้อความ

แปลงตัวหนังสือเป็นเส้นกราฟิก

?

บทที่ 6

แต่งภาพด้วยฟิลเตอร์

การใช้งานฟิลเตอร์

?

บทที่ 7

ตัวอย่างงาน Illustrator

สร้างเงาข้อความ

การไดคัทภาพ

ตัวอย่างการออกแบบปกซีดี

โบกี้รถไฟ