ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือ 2 ตัวนี้ก็คือ Knife ตัดตรงไหนก็ได้ แต่ Scissor ต้องตัดเฉพาะจุด Anchor Point เท่านั้น
1. เลือกภาพที่ต้องการด้วยเครื่องมือสำหรับเลือก Selection Tool
2. คลิกเครื่องมือ Knife
3. ตัดภาพโดยชี้ที่ด้านซ้ายภาพ กดปุ่มซ้ายค้างไว้ ลากเมาส์ผ่านไปด้านขวาภาพ แล้วปล่อยเมาส์
4. คลิกเครื่องมือสำหรับเลือก แล้วคลิกเลือกภาพที่ถูกตัด จากนั้นก็ย้ายออกจากกัน โดยกดปุ่มลูก ศรที่แป้นพิมพ์ก็ได้